Tillbaka till a-kassan efter uppehåll

Har du blivit arbetslös igen? Om du återupptar din gamla ersättningsperiod eller om du ska påbörja en ny, beror på hur långt uppehåll du haft och vad du gjort under avbrottet. Kom ihåg att anmäla dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

Uppehåll kortare än ett år

Om det var mindre än ett år sedan du senast hade a-kassa återupptar du alltid din gamla ersättningsperiod, förutsatt att du har dagar kvar. Det betyder att du inte behöver göra ny karens och att du har kvar samma dagpenning. För att detta ska gälla får det inte gå mer än 364 kalenderdagar från det att du senast hade rätt till ersättning till att du på nytt ansöker om och har rätt till ersättning.

Anmäl dig på arbetsförmedlingen och skicka in blanketten Ansökan om arbetslöshetsersättning och intyg på vad du gjort under uppehållet. Vi kontrollerar om något har förändrats och fattar beslut om dina utbetalningar kan återupptas. Skulle det finnas någon omständighet i ärendet som gör att vi inte får betala ut ersättning till dig får du ett skriftligt beslut om detta.

Uppehåll längre än ett år

Om det var 365 dagar eller mer sedan du fick a-kassa, och om avbrottet beror på att du arbetat, varit utomlands, haft semester eller ”bara varit hemma” ska du påbörja en ny ersättningsperiod. Det innebär att du på nytt måste klara arbetsvillkoret, att du ska göra ny karens på 7 dagar och att vi fattar nytt beslut om din dagpenning.

Om du under ditt uppehåll däremot har varit föräldraledig, sjuk på heltid eller om du studerat på heltid kan uppehållet hoppas över och vi kan återknyta till din gamla ersättningsperiod och behåller villkoren för din ersättning.

Rätt till ny ersättningsperiod

Under arbetslösheten kan du arbeta in rätten till ännu en ersättningsperiod. För att du ska få en ny ersättningsperiod krävs att du under arbetslösheten arbetar heltid eller deltid i den omfattningen att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor och att dagarna i din första ersättningsperiod är slut. Arbetsvillkoret innebär att du måste arbeta minst sex månader med minst 80 timmar per månad, inom en sammanhängande tolvmånadersperiod.

Dagpenningen i den nya perioden blir 65 procent av den gamla dagpenninggrundande inkomsten eller 80 procent av den dagpenninggrundande inkomst som det senaste arbetet medför. Även normalarbetstiden räknas om (normalarbetstiden har betydelse för antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har frånvaro). AEA ska välja den beräkning som ger högst dagpenning.

Läs mer om överhoppningsbar tid

Tyck till