Karenstid

Varje ny ersättningsperiod om 300 dagar inleds med 7 karensdagar. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om du har sagt upp dig.

En karensdag är en slags kvalifikationsdag som du inte får någon ersättning för fastän du är arbetslös och i övrigt uppfyller villkoren. Karensvillkoret ska vara uppfyllt inom en tolvmånadersperiod. Karensdagar dras endast en gång per ersättningsperiod.

För att karensdagarna ska börja räknas så måste du fylla i dina kassakort. Max 5 dagars karens kan räknas per vecka.

Om du påbörjade karensen före 7 juli 2008 är det 5 obligatoriska karensdagar. Detta på grund av att reglerna såg annorlunda ut före detta datum.

Om du har sagt upp dig

Om du har valt att säga upp dig från din anställning utan giltiga skäl blir du avstängd 45 dagar. Din ersättningsperiod inleds med 7 dagars karens. Sammanlagt får du ingen ersättning från a-kassan under 52 dagar (drygt 10 veckor). Läs mer här om att säga upp sig.

Tyck till