Sjuk

Om du blir sjuk under arbetslösheten ska du fylla i det på kassakortet så att din ersättning blir rätt - du ska inte ha a-kassa och sjukpenning för samma tid. Och om du var sjuk innan du blev arbetslös ska du berätta det för oss eftersom det kan göra att vi får räkna bort månader med lite arbete när vi ska bestämma din dagpenning.

Sjuk? Anmäl dig till Försäkringskassan

Du kan inte vara sjuk och arbetslös samtidigt. Om du är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan och få sjukpenning därifrån. Kom ihåg att kryssa "sjuk" på dina kassakort. Skulle du vara sjuk en längre tid ska du också meddela din arbetsförmedlare. När du är sjuk ska du i normalfallet kryssa i att du är sjuk hela dagen. För att vara sjuk på deltid krävs att en läkare sjukskrivit dig. Ring oss om du är sjukskriven på deltid så att vi kan informera dig om hur du ska fylla i kassakorten.

Sjukdom före arbetslösheten kan få hoppas över

Om du till största delen har varit sjuk en månad kan den månaden "hoppas över" när vi bestämmer vilka månader som ska ingå i underlaget när vi beräknar storleken på din ersättning. Att vi hoppar över månader innebär att du får räkna med arbete längre tillbaka än 12 månader tillbaka i tiden, och på så sätt komma åt månader som är fördelaktiga att räkna på.

Deklarera inte sjuk- och aktivitetsersättning på kassakorten

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning på en fjärdedel eller hälften ska inte skriva sjuk på kassakorten. Vi justerar din ersättning genom att sänka det antal timmar per vecka du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du är halvt sjuk kan du som mest söka 20 timmars arbete per vecka.

Frågor?

Det är viktigt att du får rätt ersättning. Behöver du mer information kan du ringa oss på 08-412 33 00.

Tyck till