Sjuk

Om du är sjuk under arbetslösheten ska du fylla i detta på kassakortet så att du inte får a-kassa och sjukpenning för samma tid. Och om du har varit sjuk innan du blev arbetslös ska du berätta det för oss eftersom det kan göra att vi får räkna bort månader med lite arbete när vi ska bestämma din dagpenning.

Anmäl sjukdom till Försäkringskassan

Du kan inte vara sjuk och få ersättning från a-kassan samtidigt. Om du är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan och få sjukpenning därifrån. Kom ihåg att kryssa "sjuk" på dina kassakort för de dagarna. Skulle du vara sjuk en längre tid ska du också meddela din arbetsförmedlare.

Sjukdom före arbetslösheten kan få hoppas över

Om du till största delen har varit sjuk en månad kan den månaden "hoppas över" när vi ska fastställa vilka månader vi får ta med i underlaget när vi beräknar storleken på din ersättning. Att vi hoppar över månader innebär att kan backa längre tillbaka än 12 månader och på så sätt komma åt månader som är fördelaktiga att räkna på.

Deklarera inte sjuk- och aktivitetsersättning på kassakorten

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning på en fjärdedel eller hälften ska inte skriva sjuk på kassakorten. Vi justerar din ersättning genom att sänka det antal timmar per vecka du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du är halvt sjuk kan du som mest söka 20 timmars arbete per vecka.

Frågor?

Det är viktigt att du får rätt ersättning. Behöver du mer information kan du ringa oss på 08-412 33 00.

Tyck till