E-tjänster

Här hittar du det du behöver när du ska lämna in uppgifter till oss. Du kan skicka in de flesta uppgifter via våra e-tjänster. För att fylla i dina kassakort, se ditt beslut, utbetalningsspecifikationer och övriga dokument behöver du logga in i Mina sidor.

Mina Sidor

Fyll i dina kassakort och se dina utbetalningar på webben! Logga in med BankID.

 

Logga in

Anmäl konto

För arbetsgivare

Arbetsgivarintyget ska fyllas i av arbetsgivaren. Oftast är det löneadministratören som sköter denna uppgift. Intyget fylls i på arbetsgivarintyg.nu och kan signeras med e-legitimation och skickas via webben. Det går även bra att, mejla det eller skriva ut och posta det till oss.

 

Akademikernas a-kassa

Box 3536

103 69 Stockholm

Formulär/Blanketter – Sök ersättning

Här kan du ange uppgifter som du tycker vi behöver veta för att kunna fatta beslut i ditt ärende, till exempel redogöra för vad du har gjort det senaste året. Du kan också anmäla förändringar i din situation och även ladda upp dokument.

Alla som söker ersättning måste fylla i formuläret Anmälan om arbetslöshet.

Fyll formuläret Egen uppsägning om du har sagt upp dig och söker ersättning.

Om du vill avsluta ditt medlemskap gör du det här

Fyll i Studieintyg när du söker ersättning och har studerat året innan du blev arbetslös. Kom ihåg att bifoga ett registerutdrag som styrker omfattning och terminstider.

Om du har gått flera olika utbildningar, till exempel en högskoleutbildning och en kvällskurs, ska du fylla i ett studieintyg för varje. 

Om du vill fortsätta att studera samtidigt som du får ersättning ska du fylla i formuläret Ansökan om studier.

Skicka in Meddelande om arbete när du börjar arbeta eller om anställningsförhållandena i ditt nuvarande arbete förändras. Kom ihåg att fylla i allt arbete på kassakortet. Meddelande om arbete kan skickas in istället för ett anställningsbevis.

När din anställning är slut eller efter sex månader kommer vi att behöva ett Arbetsgivarintyg som din arbetsgivare ska fylla i. Det behöver vi för att kunna kontrollera att du fått rätt ersättning.

Vill du studera samtidigt som du får ersättning? Ansök i god tid och invänta beslut innan du påbörjar dina studier.

På Arbetsförmedlingens webbplats rapporterar du dina aktiviteter. Det gör du mellan den 1-14 varje månad.

Den här blanketten behöver du skicka in om du har forskarstuderat. Den fylls i av både dig och din utbildningsanordnare.

Logga in i Mina sidor med BankID och ändra dina kassakort.

Mina sidor

Fyll i Återanmälan om det är mindre än 12 månader sedan du senast sökte ersättning.

Formulär/Blanketter – Företagare

 Fyll i ett Arbetsintyg när du har arbetat i eget företag under det senaste året. Om du tidigare har arbetat i ditt företag vid sidan av en anställning och vill fortsätta arbeta i företaget samtidigt som du får ersättning ska istället fylla i formuläret Företag – Extraarbete.

Fyll i formuläret Företag – Vilande om du endast behöver intyga att du inte längre är verksam i ditt företag. Om du behöver lämna fler uppgifter om ditt företag, eller om du har avvecklat ditt företag, ska du istället fylla i formuläret Företag – Arbetsintyg.

Ring oss för mer information!

För att vi ska kunna räkna med inkomster i ditt företag när vi beräknar din ersättningsgrundande inkomst behöver vi uppgifter från Skatteverket. Du begär själv inkomstuppgifter genom att skriva ut blanketten och skicka den till Skatteverket.

Fyll i Företag – Extraarbete om du vill fortsätta jobba i ditt företag samtidigt som du får ersättning. Det kan vara möjligt om du tidigare arbetat i eget företag vid sidan om en heltidsanställning under minst 12 månader (s.k. bisyssla). Det gäller också om du har arbetat vid sidan om en deltidsanställning på minst 17 timmar per vecka under minst sex månader (s.k. begränsat företag).

Fyll i det här formuläret om du arbetar eller under det senaste året har arbetat i ett företag som ägs av någon av dina familjemedlemmar.  

Fyll i det här formuläret om du har ett jord- eller skogsbruk.

Formulär/Blanketter – Ditt medlemskap

Du får tillgodoräkna dig medlemstiden

Byter du a-kassa får du tillgodoräkna dig tidigare medlemstid om bytet sker utan avbrott. Du kan bara vara medlem i en a-kassa i taget. Skicka in din ansökan om medlemskap till oss så snart du bestämt dig för att byta a-kassa.

Vi hjälper dig att byta

Vi vill att bytet till oss ska ske så smidigt som möjligt. Skicka därför in denna fullmakt tillsammans med medlemsansökan så hjälper vi dig med bytet. Vi säkerställer då att detta sker utan avbrott i medlemstiden. Kom ihåg att ange vilken a-kassa du vill byta från.

Betala medlemsavgiften tiden ut

Betala medlemsavgiften till din nuvarande a-kassa för hela medlemsperioden. Vi hör av oss när det är dags att börja betala in avgiften till oss istället.

Har du redan avslutat ditt medlemskap?

Har du redan själv begärt att får avsluta ditt medlemskap i din nuvarande a-kassa behöver du inte skicka in den här fullmakten.

Formulär/Blanketter – Utland

Beställ/Skriv ut

Du kan beställa hem kassakort och formulär. Du kan också skriva ut formulären, men inte kassakorten.

Beställ/Skriv ut