Försäkrad i EU/EES

När du arbetar inom EU/EES eller i Schweiz omfattas du i normalfallet av den sociala tryggheten i ditt arbetsland. Det betyder att du betalar till och omfattas av det landets socialförsäkringar, även arbetslöshetsförsäkringen, så länge du arbetar i landet. Du behöver därför som regel inte vara medlem hos oss när du är anställd utomlands. Se bara till att du inte får några glapp mellan arbetslöshetsförsäkringen i Sverige och arbetslandet i samband med att du påbörjar eller avslutar din anställning.

Försäkrad i arbetslandet

I de flesta länder inom EU/EES blir du arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta och betala in avgifter till landets sociala trygghetssystem. Ta dock reda på, exempelvis genom din arbetsgivare, om det är något du själv måste göra för att försäkra dig. Det är bara i Sverige, Danmark och Finland som arbetslöshetsförsäkringen helt eller delvis hänger samman med medlemskap i en a-kassa.

Mer om Danmark och Finland

En del länder har ingen arbetslöshetsförsäkring för egenföretagare. Ta reda på hur det är i det land du kommer att arbeta.

Försäkrad i Sverige

Om du ska arbeta i ett annat medlemsland men ändå vara försäkrad i Sverige ska du fortsätta vara medlem hos oss.

Mer om undantagen

Du ska då ha intyg A1 från Försäkringskassan som är en bekräftelse på att du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet under den period intyget gäller. Att det är Försäkringskassan som beslutar om vilket lands lagstiftning du ska omfattas av beror på att det gäller för samtliga socialförsäkringar, inklusive arbetslöshetsförsäkringen. 

Obruten försäkring

För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning i Sverige ska du ha varit obrutet arbetslöshetsförsäkrad i minst tolv månader. Under vissa förutsättningar har du rätt att lägga samman anställningsperioder som du har varit arbetslöshetsförsäkrad i andra EU/EES-länder eller i Schweiz med perioder du har varit medlem hos oss. För att vara obrutet försäkrad bör du fortsätta vara medlem hos oss hela den månad du börjar arbeta i det andra medlemslandet om du inte börjar i ett månadsskifte.

Exempel - börja arbeta utomlands mitt i månad

Ina ska börja arbeta i Spanien 10 juni och blir arbetslöshetsförsäkrad där från detta datum. För att Ina ska vara obrutet försäkrad fortsätter hon vara medlem hela juni månad.

Exempel - börja arbeta utomlands i månadsskifte

Jan ska börja arbeta i Nederländerna 1 juli och blir arbetslöshetsförsäkrad där från detta datum. Han kan därför avsluta medlemskapet hos oss den 30 juni och ändå vara obrutet arbetslöshetsförsäkrad.

Exempel - arbeta utomlands del av månad

Kevin ska börja arbeta i Polen 14 juli men arbetet ska bara pågå fram till 25 juli. Han fortsätter vara medlem hos oss eftersom hans försäkringstillhörighet till Sverige bara upphör under en del av månaden.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 2 juni 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg