Arbetslöshetsersättning

 • 1. Måste jag skicka in mina intyg i original?

  Nej, det går utmärkt att skicka in kopior. Antingen postar du dina handlingar till Akademikernas a-kassa, Box 3536, 103 69 Stockholm eller så skickar du in dem till info@aea.se.

  388 AV 433 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 2. Vad är skillnaden mellan ett anställningsbevis och ett arbetsgivarintyg?

  Av ett anställningsbevis framgår till exempel vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska jobba. Ett arbetsgivarintyg styrker hur mycket du faktiskt har arbetat.

  392 AV 430 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 3. Jag funderar på att säga upp mig. Vad händer med a-kassan då?

  Du blir avstängd från ersättning i 45 dagar. Ersättningsperioden inleds sedan med 7 dagars karens. Skulle du ha giltiga skäl för din uppsägning får du ersättning efter 7 dagars karens. Giltiga skäl kan vara att du blir sjuk av ditt arbete, att du blir mobbad eller att din arbetsgivare inte betalar ut lön. Dina skäl måste vara styrkta.

  Blir du avstängd från ersättning får du ingen ersättning från a-kassan under sammanlagt 52 dagar (45 avstängningsdagar samt 7 dagars karensdagar). Först efter 10 veckor har du rätt till ersättning.

  Anmäl dig på på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen och fyll i kassakort under hela avstängningstiden. Detta gör du enklast via Mina sidor.

  Läs mer om uppsägning på egen begäran, giltiga skäl med mera här.

  379 AV 478 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 4. Hur lång är karenstiden för a-kassa?

  7 dagar. En ersättningsperiod inleds alltid med 7 dagars karens. Du kan som mest få 5 dagars ersättning från a-kassan per vecka. Det innebär att du i inledningen av din arbetslöshet står utan ersättning i drygt en vecka om du är helt arbetslös. Kom ihåg att fylla i dina kassakort även under karenstiden så att karensdagarna räknas av.

  Om du har sagt upp dig från din anställning utan giltiga skäl blir du avstängd från ersättning. Avstängningstiden är 45 dagar. När din ersättningsperiod sedan börjar inleds den med 7 dagars karens. Sammanlagt får du ingen ersättning under 52 ersättningsdagar.

   

  671 AV 794 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 5. Jag har en inkomstförsäkring. Hur får jag ut den?

  Kontakta det förbund eller bolag du har din försäkring hos så berättar de hur du ska gå till väga. Vi på Akademikernas a-kassa fattar endast beslut om din arbetslöshetsersättning.

  268 AV 346 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 6. Det står på blanketten Anmälan om arbetslöshet att barntillsynen måste vara ordnad. Vi har ingen dagisplats, men mina föräldrar kan ta hand om barnen om jag får jobb. Är det okej?

  Absolut. Ange deras telefonnummer på blanketten Anmälan om arbetslöshet.

  105 AV 116 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 7. Jag funderar på att starta eget företag. Kan jag registrera det hos Bolagsverket och fortsätta få a-kassa?

  Om det är det enda du har gjort är det okej. Skulle du däremot börja marknadsföra ditt företag, starta en hemsida, planera etc så har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning. Läs mer om att starta eget här.

  132 AV 177 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 8. Jag är inte nöjd med mitt beslut. Hur gör jag nu?

  Begär att vi omprövar beslutet. Det kan du antingen göra via e-post på info@aea.se eller vanligt brev som du skickar till AEA, Box 3536, 103 69 Stockholm. Ange varför du inte är nöjd med beslutet. Skulle du har fler uppgifter i ditt ärende ska du skicka med dem.

  28 AV 53 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 9. Jag började plugga i höstas och nu hittar jag inget sommarjobb i år. Jag hade a-kassa förra året. Kan jag få det i sommar också?

  Nej. Om du ska fortsätta att plugga i höst kan du inte få arbetslöshetsersättning i sommar. Skulle du inte få något jobb efter att du har avslutat dina studier är det möjligt att fortsätta på din påbörjade ersättningsperiod. Läs mer om studieuppehåll här.

  73 AV 97 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 10. Jag får grundbelopp från er. Nu har jag snart varit medlem i a-kassan i 12 månader. Vad ska jag göra för att få a-kassa grundad på min lön?

  När du har varit medlem i 12 månader kommer en handläggare att titta på ditt ärende. Handläggaren prövar om du har rätt till inkomstrelaterad ersättning eller inte. För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning ska du ha uppfyllt ett arbetsvillkor under din medlemskapstid. Arbetsvillkoret är uppfyllt om du har arbetat 80 timmar i månaden under 6 månader. 

  200 AV 267 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 11. Måste jag söka vilket jobb som helst?

  Det är Arbetsförmedlingen, inte a-kassan, som avgör vilket arbete som är lämpligt för dig. Läs mer om lämpliga arbeten här.

  615 AV 788 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 12. Jag har semester från mitt extrajobb. Hur fyller jag i det på kassakortet?

  Semesterdagar är alltid hela dagar, även om du skulle ha arbetat mindre än 8 timmar den dagen. Du fyller alltså i semester på kassakortet. Vid längre semesterledighet räknas även arbetslösa dagar som semesterdagar om de ligger mellan dagar som du är semesterledig. Om du har semester från ditt deltidsarbete en hel vecka har du inte rätt till någon arbetslöshetsersättning den veckan. Läs mer om semester här.

  18 AV 31 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 13. Varför kan man inte räkna ut sin ersättning här på hemsidan? Så som man kan göra på Försäkringskassans.

  Detta beror på att det är så mycket som kan påverka din ersättningsnivå. Risken är att det skulle bli missvisande är för stor. Läs mer om hur vi räknar här eller ring oss på 08-412 33 00.

  41 AV 75 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 14. Jag tar ut föräldrapenning lördagar och söndagar. Är det okej?

  Ja. Att ta ut föräldrapenning på lördagar och söndagar påverkar inte arbetslöshetsersättningen.

  178 AV 194 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 15. Jag har en provanställning och trivs inte. Vad händer med a-kassan då?

  Om du själv väljer att avsluta en provanställning räknas det som om du sagt upp dig på egen begäran. Detta gäller under provanställningstiden och när provanställningen går ut. Skulle arbetsgivaren vilja att du fortsätter din anställning anses du vara fast anställd.

  Om arbetsgivaren avbryter provanställningen har du rätt till ersättning som efter en tidsbegränsad anställning.

  139 AV 204 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 16. Jag slutar snart mitt vikariat. Hur blir det med a-kassan?

  Har du ett vikariat eller någon annan form av tidsbegränsad anställning har du rätt till arbetslöshetsersättning i direkt samband med att anställningen upphör. Samma regler för karens gäller även här.

  Har du inarbetade semesterdagar som betalas ut i pengar i samband med att din anställning upphör påverkar dessa inte din rätt till ersättning. Har du arbetat som lärare med rätt till ferielön kan du få ersättning först när ferielöneperioden löpt ut.

  339 AV 404 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 17. Jag har inte tagit ut alla semesterdagar och får nu en klumpsumma när jag slutar. Vad händer då?

  Har du inarbetade semesterdagar som betalas ut i pengar i samband med att din anställning upphör påverkar dessa inte din rätt till ersättning.

  345 AV 359 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 18. Jag har ett fosterbarn. Räknas den ersättningen in i a-kassan?

  Har du fosterbarn räknas det i regel inte som arbete och påverkar inte din rätt till arbetslöshetsersättning. Eftersom du inte har lön utan ett fast arvode och uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka och ta arbete ska det inte deklareras på kassakorten

  43 AV 53 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 19. Jag har sagt upp mig och blivit avstängd. Varför börjar inte mina dagar att dras?

  Har du fyllt i och skickat in dina kassakort? För att dina dagar ska kunna räknas av måste vi se vad du har haft för sysselsättning. Har du varit arbetslös så räknas dagarna av och för att vi ska kunna få reda på det måste kassakorten vara ifyllda. Tänk också på att det utöver de 45 dagarnas avstängning också dras 7 dagars karens.

  63 AV 77 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 20. Hur mycket är maxersättning?

  Högsta dagpenning (eller maxersättning) är i dag 680 kronor per dag. Arbetslöshetsersättning betalas ut maximalt 5 dagar per vecka. Om du är helt arbetslös en månad får du i genomsnitt ut 22 dagar. För dig som har haft en högre lön än 18 700 per månad så får du cirka 14 960 kronor före skatt. Läs mer om hur mycket du kan få här.

  1077 AV 1234 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 21. Jag har skattejämkning. Har ni fått den från Skatteverket?

  Nej, skicka in en kopia på beslut om jämkning från Skatteverket till AEA, Box 3536, 103 69 Stockholm. Jämkningen börjar gälla veckan efter att vi har registrerat den.

  75 AV 84 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 22. När kommer min första utbetalning?

  Du kan tidigast få din första utbetalning efter fyra veckor från den dagen du anmälde dig på arbetsförmedlingen. En förutsättning för att utbetalning ska kunna ske efter fyra veckor är att du har skickat in ansökningshandlingar, kassakort och att vi har fattat ett beslut.

  243 AV 300 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 23. Måste jag skicka in mina handlingar direkt när jag blir arbetslös?

  Det går att ansöka om ersättning retroaktivt 9 månader tillbaka i tiden. Tänk på att du måste anmäla dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

  264 AV 284 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 24. Jag har fått en begäran om arbetsgivarintyg. Jag är inte längre arbetslös, behöver jag ändå skicka in ett arbetsgivarintyg?

  Ja, om du har arbetat deltid och fått a-kassa behöver vi få in ett arbetsgivarintyg för att se att du har fått rätt ersättning.

  77 AV 91 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 25. Hur lång är en ersättningsperiod?

  300 ersättningsdagar. Ersättning betalas som mest ut 5 dagar per vecka. Har du barn under 18 år när du har fått dina 300 dagar förlängs perioden med ytterligare 150 ersättningsdagar. Detta sker automatiskt.

  351 AV 441 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 26. Mina 300 ersättningsdagar håller på att ta slut. Jag har barn under 18 år, hur gör jag för att få ytterligare 150 ersättningsdagar?

  Ingenting. Prövningen om de extra dagarna görs automatiskt. Vi samkör vårt register med Försäkringskassan för att få fram barnuppgifterna.

  300 AV 341 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 27. Jag har börjat arbeta och har avanmält mig från Arbetsförmedlingen. Nu har jag har fått hem information om deltidsarbete, har det skett något misstag?

  Om du arbetar heltid kan du bortse från den informationen. Den skickas automatiskt ut om du påbörjade ditt arbete mitt i veckan.

  80 AV 127 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 28. Jag har inte fått alla intyg ännu, kan jag skicka in de handlingar jag har så länge?

  Ja, det går bra.

  136 AV 143 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 29. Jag är inte längre arbetslös, hur meddelar jag det?

  Skicka in det sista kassakortet samt meddela arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande. Om du har jobbat under tiden med arbetslöshetsersättning så ska du skicka in ett arbetsgivarintyg så att vi kan se att du har fått rätt ersättning.

  167 AV 202 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 30. Varför är min första utbetalning så liten?

  En ersättningsperiod inleds alltid med 7 obligatoriska karensdagar. Det betyder att du inte får någon ersättning för de första 7 arbetslösa dagarna. Läs mer om karensen här.

  172 AV 216 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 31. Arbetsförmedligen säger att jag ska fylla i blanketten Anmälan om arbetslöshet - men jag hittar den inte på er hemsida.

  Den 1 september 2013 ersatte vi på AEA blanketten Anmälan om arbetslöshet med den nya blanketten Ansökan om arbetslöshetsersättning. Under en övergångsperiod går det bra att använda båda blanketterna. Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att söka ersättning och för att du ska få rätt ersättning snabbt. Därför har vi förenklat blanketten genom att byta namn på den, minska antalet frågor och formulera om frågorna.

  45 AV 52 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 32. Till vilket konto får jag min ersättning utbetald?

  Anmäl vilket konto och vilken bank du vill ha din ersättning utbetald till på www.swedbank.se/kontoregister. Gör det i samband med att du ansöker om ersättning – så slipper du få en utbetalningsavi som kostar pengar att lösa ut.

  106 AV 113 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej