Utland

 • 1. Vad ska jag tänka på när jag börjar arbeta i Norge?

  Den norska arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk och täcks genom den trygdeavgift som dras från din lön. Tänk på att inte få något glapp i försäkringsperioden! Kvarstå därför i AEA om ditt norska arbete är kortare tid än en kalendermånad. Om ditt arbete i Norge påbörjas efter den första i en månad ska du också kvarstå kalendermånaden ut. Läs mer på sidan Jobba i EU/EES?.

  När du återvänder från Norge kan du i vissa fall få tillgodoräkna dig arbete som du har utfört i Norge när du ansöker om ersättning i Sverige. Du ska då sända in ett sammanläggningsintyg (E301, PDU1 eller SED) till AEA. För att få ut detta intyg i Norge ska du kontakta den norska myndigheten NAV. Information hittar du här.

  34 AV 41 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 2. Vad ska jag tänka på när jag börjar arbeta i Danmark?

  I Danmark finns det bara en frivillig arbetslöshetsförsäkring som du ansluts till genom medlemskap i en dansk arbetslöshetskassa. När du arbetar i Danmark ska du därför se till att bli medlem i en dansk arbetslöshetskassa från första arbetsdagen.

  Här hittar du alla a-kassor i Danmark.

  Tänk på att inte få något glapp i försäkringsperioden! Kvarstå därför i AEA om ditt danska arbete är kortare tid än en kalendermånad. Om ditt arbete i Danmark påbörjas efter den första i en månad ska du också kvarstå kalendermånaden ut. Läs mer på sida Jobba i EU/EES?.

  När du återvänder från Danmark kan du i vissa fall få tillgodoräkna dig arbete som du har utfört i Danmark när du ansöker om ersättning i Sverige. Du ska då sända in ett intyg PD U1 till AEA. För att få ut detta intyg i Danmark ska du vända dig till den arbetslöshetskassa som du har varit medlem i.

  För den som inte har varit medlem i en arbetslöshetskassa (och därmed har arbetat oförsäkrat i Danmark) utfärdas intyg PD U1 av Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Här hittar du en ansökningsblankett.

  29 AV 44 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 3. Vad ska jag tänka på när jag börjar arbeta i Finland?

  Finland har en arbetslöshetsförsäkring som liknar Sveriges, det vill säga de har en grundförsäkring som är obligatorisk och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring som man ansluter sig till genom medlemskap i en arbetslöshetskassa.

  En förteckning över finska arbetslöshetskassor hittar du här.

  Du behöver inte ansluta dig till en finsk arbetslöshetskassa för att ha rätt till ersättning i Sverige om du skulle återvända hit, men tänk på att om du stannar kvar i Finland och vid senare tillfälle är tvungen att ansöka om ersättning där kan det vara klokt att vara medlem i en finsk arbetslöshetskassa.

  Tänk på att inte få något glapp i försäkringsperioden! Kvarstå därför i AEA om ditt finska arbete är kortare tid än en kalendermånad. Om ditt arbete i Finland påbörjas efter den första i en månad ska du också kvarstå kalendermånaden ut. Läs mer under Jobba i EU/EES?.

  När du återvänder från Finland kan du i vissa fall få tillgodoräkna dig arbete som du har utfört i Finland när du ansöker om ersättning i Sverige. Du ska då sända in ett intyg PD U1 till AEA. För att få ut detta intyg i Finland ska du kontakta den finska arbetslöshetskassa som du har varit medlem i. Om du inte har varit medlem i någon arbetslöshetskassa kontaktar du den finska myndigheten Kela (Folkpensionsanstalten).

  5 AV 7 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 4. Måste jag gå ur AEA när jag börjar arbeta utomlands?

  Nej, men tänk på att medlemskapet inte ensamt ger dig rätt till ersättning. För att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Det är först när du gör det som det är viktigt att du har varit medlem i tolv månader. Här läser du mer om villkoren för rätt till ersättning.

  Om du jobbar utomlands kan arbetet under vissa förutsättningar tillgodoräknas för att uppfylla villkoren för rätt till ersättning. Om du jobbar inom EU-/EES-området eller Schweiz ska du normalt inte vara medlem i AEA utan försäkra dig i arbetslandet.

  Läs mer om vad du ska tänka på när du arbetar inom EU-EES-området eller Schweiz här. För mer information om rätt till ersättning efter arbete inom EU-/EES-området eller Schweiz, läs mer här. Om du ska eller har arbetat utanför EU-/EES-området eller Schweiz, läs mer här.

  36 AV 64 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 5. Kan jag frysa mitt medlemskap i AEA under tiden jag arbetar utomlands?

  Medlemskapet kan inte frysas. Du måste därför fundera på om du har nytta av ditt medlemskap i AEA eller inte.

  Tänk då på att medlemskapet inte ensamt ger dig rätt till ersättning. För att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Det är först när du gör det som det är viktigt att du har varit medlem i tolv månader. Här läser du mer om villkoren för rätt till ersättning.

  Om du jobbar utomlands kan arbetet under vissa förutsättningar tillgodoräknas för att uppfylla villkoren för rätt till ersättning. Om du jobbar inom EU-/EES-området eller Schweiz ska du normalt inte vara medlem i AEA utan försäkra dig i arbetslandet.

  Läs mer om vad du ska tänka på när du arbetar inom EU-EES-området eller Schweiz här. För mer information om rätt till ersättning efter arbete inom EU-/EES-området eller Schweiz, läs mer här. Om du ska eller har arbetat utanför EU-/EES-området eller Schweiz, läs mer här.

  23 AV 37 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 6. Kan jag få a-kassa om jag behåller mitt medlemskap i AEA under tiden jag arbetar utomlands?

  Medlemskapet ger dig inte rätt till ersättning i sig. För att du ska ha rätt till arbetslöshetsersättning ska du uppfylla ett arbetsvillkor. Det är först när du gör det som det är viktigt att du har varit medlem i tolv månader. Här läser du mer om villkoren för rätt till ersättning.

  Om du jobbar utomlands kan arbetet under vissa förutsättningar tillgodoräknas för att uppfylla villkoren för rätt till ersättning. Om du jobbar inom EU-/EES-området eller Schweiz ska du normalt inte vara medlem i AEA utan försäkra dig i arbetslandet.

  Läs mer om vad du ska tänka på när du arbetar inom EU-EES-området eller Schweiz här. För mer information om rätt till ersättning efter arbete inom EU-/EES-området eller Schweiz, läs mer här. Om du ska eller har arbetat utanför EU-/EES-området eller Schweiz, läs mer här.

  Ta reda på om du kan vara försäkrad i AEA under ditt utlandsarbete eller om du bör vara försäkrad i ditt arbetsland. För mer information om detta regelverk, läs mer under Jobba utanför EU/EES eller Jobba i EU/EES. Ring oss gärna på 08-412 33 00 om du har frågor.

  21 AV 45 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 7. Vad betyder utsändning?

  Utsändning innebär att du under en definierad tid utför arbete för en arbetsgivare i en annan medlemsstat än du normalt arbetar i. För att klassas som utsänd från Sverige krävs det ett beslut från Försäkringskassan som kallas intyg E101 eller A1. Om du har ett sådant beslut betyder det att du omfattas av svensk social trygghet fastän du arbetar i en annan medlemsstat.

  11 AV 12 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 8. Mitt företag ska sända mig på ett utlandsuppdrag. Vad ska jag tänka på?

  Om du ska arbeta inom EU/EES-området eller Schweiz bör du ta reda på om du ska vara utsänd eller inte. Du är utsänd om du kan få ett intyg A1 från Försäkringskassan. Om du blir utsänd är ditt arbete att jämställa med vilket svensk arbete som helst och du bör då kvarstå som medlem i AEA.

  Om du inte blir utsänd ska du arbetslöshetsförsäkra dig i den stat som du ska arbeta i.

  Om du ska arbeta utanför EU/EES-området, kan ditt arbete bara vara tillgodoräkningsbart i svensk arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller två villkor. Det första är att du ska vara anställd av arbetsgivare med säte i Sverige och det andra villkoret är att du ska få din lön från detta företag.

  Om du inte uppfyller dessa två villkor är ditt arbete inte tillgodoräkningsbart såvida du inte utför biståndsarbete där SIDA eller annan svensk statlig myndighet står för lönekostnaderna.

   

  7 AV 7 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 9. Jag ska göra min postdoc utanför Sverige. Vad ska jag tänka på?

  En postdocperiod kan betraktas som antingen en studieperiod eller en anställningsperiod. Perioden betraktas som en studieperiod om den finansieras med stipendium (eller för den delen är självfinansierad). Studier är, om de bedrivs på heltid, överhoppningsbara vid prövning av rätt till arbetslöshetsersättning, oavsett var i världen studierna bedrivs. Du bör därför behålla ditt medlemskap i AEA under studietiden.

  Om du däremot får lön för din post doc är den att betrakta som en anställning. Då gäller samma sak som för andra utlandsanställningar.

  Läs mer på sidorna Jobba utanför EU/EES eller Jobba i EU/EES. Ring oss gärna på 08-412 33 00 om du har frågor.

   

  12 AV 15 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 10. Vad händer om jag får ett deltidsarbete utomlands men fortfarande är arbetslös i Sverige?

  Kontakta Försäkringskassan för att undersöka möjligheten att få ett intyg A1 för ditt utlandsarbete. Om du kan få det innebär det att du kvarstår i det svenska trygghetssystemet. Om du har ett A1 kan du, om du uppfyller den svenska Arbetsförmedlingens krav på att stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande, ansöka om deltidsersättning från AEA under tiden som du arbetar utomlands. Samma regler gäller då som när du deltidsarbetar i Sverige. AEA är behjälpliga om Försäkringskassan skulle begära särskild information från oss innan de kan utfärda intyget.

  Om du inte kan få ett intyg A1 omfattas du av arbetslandets försäkring och måste undersöka hur du gå tillväga med att ansöka om ersättning där.

  Ring oss gärna på 08-412 33 00 om du har frågor.

   

  5 AV 7 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 11. Hur styrker jag utlandsarbete?

  Om du har arbetat inom EU/EES (eller Schweiz) ska du styrka arbete genom ett så kallat sammanläggningsintyg. Intygen gäller inom EU-/EES-området och Schweiz. Det kan heta PDU1, E301 eller SED U002, beroende på var du har arbetat.

  Sammanläggningsintygen innehåller bland annat uppgifter om ditt arbete och din arbetslöshetsförsäkring i det tidigare arbetslandet. Uppgifterna inhämtas på olika sätt. I vissa medlemsstater behöver den ansvariga myndigheten bara veta vem du är, hos vem du har arbetat och när du arbetade, medan andra medlemsstater kräver mer dokumentation. Spara därför alla handlingar som du får från myndigheter och arbetsgivare när du arbetar utomlands.

  AEA kan hjälpa dig med att begära in intygen, men många gånger går det snabbare om du själv begär intyget. Här hittar du information om hur du gör i några av de vanligaste länderna.

  Om du har ett intyg E101 eller A1 från Försäkringskassan för ditt arbete ska du styrka arbetet med blanketten Arbetsgivarintyg. Blanketten Arbetsgivarintyg kan du ladda ner här.

  Om du har arbetat utanför EU/EES och ditt arbete är tillgodoräkningsbart i svensk arbetslöshetsförsäkring ska du styrka ditt arbete med blanketten Arbetsgivarintyg. Blanketten Arbetsgivarintyg kan du ladda ner här.

   

  3 AV 8 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 12. Vad är ett intyg A1/E101?

  Intyg A1/E101 är så kallat lagvalsbeslut som i Sverige utfärdas av Försäkringskassan. Intyget innehåller uppgifter om vilken period intyget gäller samt den rättsliga grunden för intygets utfärdande. Under den tidsperiod som intyget gäller omfattas du (om intyget utfärdats av den svenska Försäkringskassan) av det svenska sociala trygghetssystemet (inklusive arbetslöshetsförsäkringen) precis som om du skulle arbeta i Sverige. Du ska alltid stanna kvar som medlem i AEA om du har ett sådant intyg från Försäkringskassan.

  43 AV 84 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 13. Vad är ett intyg E301/PDU1/SED U002?

  När du har arbetat i EU, i ett EES-land eller i Schweiz gäller särskilda EU-bestämmelser. Regelverket innebär att du under vissa förutsättningar kan tillgodoräkna dig det arbete och den försäkring som du hade i arbetslandet när du söker om ersättning i Sverige. Läs mer här.

  För att bland annat styrka arbete använder medlemsstaterna särskilda sammanläggninsintyg mellan sig. Det vanligaste intyget heter PDU1, men det kan också ha beteckningen E301 eller SED. Intyget ersätter det svenska arbetsgivarintyget, som bara kan användas om du har arbetat i Sverige.    

  AEA hjälper dig gärna med att begära sammanläggningsintyget från ditt tidigare arbetsland, men i många fall, exempelvis Danmark, Norge, Finland och Storbritannien, går det snabbare att få svar om du själv begär intyget.

  Mer information om hur du själv begär sammanläggningsintyg från några av de vanligaste arbetsländerna hittar du här.

  33 AV 58 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 14. Jag och min partner ska resa till ett utomeuropeiskt land. Min partner ska arbeta och jag följa med. Vad bör vi tänka på?

  Om din partner ska arbeta för en arbetsgivare med säte i Sverige och med lön från Sverige, ska arbeta för Försvarsmaktens utlandsstyrka eller arbeta med bistånd och få lönen bekostad av svensk, statlig myndighet är arbetet att jämställa med vilket svenskt arbete som helst och kan därför tillgodoräknas vid eventuell arbetslöshet. Medlemskapet ska därför bibehållas under detta arbete. Om din partner utför ett sådant arbete räknas du därtill som medföljande vilket innebär att den tid som du tillbringat tillsammans med din partner under dennas/dennes anställning kan hoppas över. Du som är i denna situation bör därför också behålla ditt medlemskap.

  Om din partner inte utför ett arbete som räknas upp ovan, är arbetet inte tillgodoräkningsbart och varken du eller din partner har något försäkringsskydd mot eventuell arbetslöshet under din partners anställning.

   

  27 AV 39 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 15. Vad händer om det fartyg jag är anställd på flaggar ut till Färöarna?

  Färöarna ingår inte i EU, men omfattas av den nordiska konventionen om social trygghet. Det innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att tillgodoräkna dig tid som du har arbetat och varit försäkrad på Färöarna om du skulle återkomma till Sverige.

  Villkoren är följande:

  • Du måste tidigare ha arbetat eller fått arbetslöshetsersättning i Sverige. För att du ska ha rätt till ersättning från AEA krävs också att du har varit medlem hos oss när du senast arbetade eller uppbar ersättning i Sverige.
  • Du måste ha varit arbetslöshetsförsäkrad på Färöarna när du seglat under färiskt flagg.
  • Det får inte ha förflutit mer än fem år sedan du senast varit anställd eller varit arbetslös i Sverige.

  Exempel

  Anders var medlem i AEA fram till och med den 31 juli 2008. Den 1 augusti samma år flaggade det fartyg som Anders arbetade på ut till Färöarna. Anders avslutade därför sitt medlemskap i AEA. Den 1 juli 2013 blir Anders arbetslös. Anders ansöker då på nytt om medlemskap i AEA. Då Anders varit medlem i AEA och arbetat i Sverige någon gång under de senaste fem åren har Anders rätt att tillgodogöra sig arbetet på Färöarna som om det vore utfört i Sverige.

  Här kan du läsa mer om den nordiska konventionen.

  Om du har frågor kring den färiska arbetslöshetsförsäkringen, kontakta den färiska arbetsförmedlingen, ALS. Kontaktuppgifter hittar du på www.als.fo. Kontakta gärna oss på 08-412 33 00 om du har frågor.

  4 AV 5 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 16. Jag vill åka till ett land utanför EU-EES-området för att leta efter arbete där under ett par veckor. Kan jag få ersättning under tiden?

  För att ha rätt till ersättning ska du normalt vara oförhindrad att ta arbete i Sverige. Det betyder att du ska befinna dig i Sverige. Du har därför inte rätt till ersättning under de förutsättningar som du beskriver.

  1 AV 3 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 17. Jag vill åka till ett grannland för att på plats söka arbete där under ett par dagar. Jag kommer att fortsätta söka arbete i Sverige och kan snabbt ta mig hem. Kan jag få ersättning under tiden?

  För att ha rätt till ersättning ska du normalt vara oförhindrad att ta arbete i Sverige. Det betyder att du ska befinna dig i Sverige. Du har därför inte rätt till ersättning under de förutsättningar som du beskriver.

  Om du tidigare har arbetat som gränsarbetare och reser tillbaka till ditt tidigare arbetsland, kontakta AEA Utland för mer information.

   

   

  0 AV 3 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 18. Jag kommer flytta utomlands med min partner. Till en början kommer jag att vara arbetslös. Kan jag få ersättning?

  Ja, men bara under förutsättning att du kan beviljas ersättning för att söka arbete i ett annat land inom EU-/EES-området eller Schweiz med stöd av intyg U2. Om du ska vistas utanför EU-/EES-området har du inte rätt till ersättning under tiden.

  7 AV 9 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 19. Jag ska besöka arbetsgivare i olika länder för att se om jag kan få arbete där. Min tidigare arbetslivserfarenhet innebär att det är större sannolikhet att jag får jobb inom min bransch utomlands än i Sverige. Vad händer med min ersättning under de dagar jag är borta?

  Om du kan styrka när och var du är kallad till arbetsintervju, kan AEA godkänna ersättning för enskilda dagar. Kontakta AEA för mer information.

  0 AV 0 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 20. Jag har fått en kallelse till arbetsintervju utomlands. Kan jag få ersättning under den dagen?

  Ja, om du inkommer med intyg som styrker när du ska på arbetsintervjun kan ersättning beviljas för den dag som du är borta.

  0 AV 0 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 21. Jag ska i samråd med Arbetsförmedlingen söka arbete utomlands eftersom jag har goda möjligheter att komma i arbete där. Kan jag få ersättning under de dagar jag befinner mig där?

  Om du är kallad till arbetsintervju ska du inkomma med intyg som styrker när intervjun är. AEA kan bevilja ersättning för enstaka dagar. Om du vill befinna dig utomlands under längre perioder bör du ansöka om intyg U2 .

  1 AV 1 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 22. Jag har fått ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att gå på en arbetsintervju utomlands. Kan jag få ersättning under den dag jag befinner mig där?

  Ja, om du inkommer med kopia av Arbetsförmedlingens beslut om ersättning vid intervjuresa.

  0 AV 0 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej
 • 23. Jag har varit på en arbetsintervju utomlands. Nu väntar jag på besked om att få komma på en uppföljande intervju. Jag väntar besked inom kort. Vad händer med min ersättning under tiden?

  För att ha rätt till ersättning ska du normalt vara oförhindrad att ta arbete i Sverige. Det betyder att du normalt ska befinna dig i Sverige.

  AEA kommer därför att pröva hur lång tid du kommer att befinna dig utomlands, hur långt du har mellan hemmet och intervju-landet och dina möjligheter att ta dig hem. Kontakta AEA för mer information.

  1 AV 1 PERSONER TYCKTE ATT DE FICK SVAR PÅ SIN FRÅGA:
  Fick du svar på din fråga?  
  Ja Nej