Aktivitetsstöd räknas av

Ordförklaringar

Nya regler gäller från den 1 oktober 2007. Reglerna innebär att alla dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden för arbetslöshetsersättning.

En period med arbetslöshetsersättning är maximalt 300 dagar (450 dagar för personer med barn under 18 år). Varje hel eller halv ersättningsdag som AEA betalar ut till dig dras av från perioden. de första 200 dagarna är kompensationsnivån 80 procent av din dagpenninggrundande inkomst, dag 201-300 (201-450) är den 70 procent.

Från och med den 1 oktober dras också de dagar av som försäkringskassan betalar ut till dig i form av aktivitetsstöd. det betyder att du kan bli utförsäkrad från arbetslöshetsförsäkringen under tiden som du har aktivitetsstöd. Skulle du utförsäkras under en aktivitetsstödsperiod får du fortsätta ditt program men med ett aktivitetsstöd på 65 procents kompensationsnivå.

Hur många dagar du har rätt till hos AEA och hur många dagar du hittills fått kan du kontrollera i e-kassan. Information om hur många dagar du har fått aktivitetsstöd finns på utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan.

Tänk på att fortsätta att betala din medlemsavgift till a-kassan under tiden med aktivitetsstöd. Betala även om du är utförsäkrad, annars sänks ditt aktivitetsstöd till 223 kronor.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!