Regler för dig som har studerat

Ordförklaringar

Från och med den 1 januari är det inte längre möjligt för studerande att få a-kassa under ferieuppehåll. Ta reda på vilka regler som gäller dig!

Grundregel för studier

Grundregeln för a-kasseersättning är att ingen ersättning kan lämnas till personer som deltar i utbildning. I det konkreta fallet är studier inget hinder för ersättning om de är

  • avslutade, d v s att utbildningen fullföljts och att inga fortsatta studier planeras. Att studierna avslutats styrks med utbildningsbevis.
  • definitivt avbrutna, d v s inga fortsatta studier är planerade (avbrottet styrks med intyg).

Notera att arbetslöshetsersättning aldrig kan betalas ut för tid där studiemedel utgår.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!