Jobb- och utvecklingsgarantin

Ordförklaringar

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin klar

Om du fortfarande är arbetslös efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin kommer Arbetsförmedlingen att få ansvar för att du erbjuds plats hos ett företag eller och en organisation inom privat och offentlig sektor. Den sysselsättningsperiod som du anvisas ska pågå en lång period, dock två år som längst. Därefter utreds din arbetsförmåga och ev. ny anvisning görs.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 mars 2009 och de första deltagarna beräknas nå fas tre i april 2009.


Jobb- och utvecklingsgarantin i korthet

Jobb- och utvecklingsgarantin infördes sommaren 2007. Den är indelad i tre faser.

  • Fas 1: Den arbetssökandes behov av aktiviteter som förbättrar möjligheterna att hitta ett arbete kartläggs av en arbetsförmedlare. Huvudaktiviteten under fas ett är jobbsökaraktiviteter med coachning och pågår i som längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
  • Fas 2: Arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning erbjuds den som fortfarande är arbetslös. Aktiviteterna under fas 2 är arbetsplatsförlagda. Kan pågå i som längst 300 dagar.
  • Fas 3: Långvarig plats på företag eller organisation. Pågår till dess du hittar ny sysselsättning.
Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!