Viktiga förändringar i din a-kassa

Ordförklaringar

Lättare att kvalificera sig för a-kassa 2009
Många människor har gått ur a-kassan de senaste åren och nu när vi nu står inför en ny lågkonjunktur vill regeringen att fler ska omfattas av det skydd som arbetslöshetsförsäkringen ger. För att det ska bli lättare att klara kravet på 12 månaders medlemskap som är förutsättningen för inkomstrelaterad a-kassa föreslår man att varje medlemsmånad under 2009 ska räknas som om man varit medlem i två månader. Det ska man lösa så att för varje månad som man är medlem under 2009 ska tidpunkten för när en person blev medlem flyttas en månad bakåt. Det innebär att den som blir medlem 1 januari 2009 klarar medlemskravet 1 juli. Regeln föreslås gälla under tiden 1 juli - 31 december 2009.

Även den som blev medlem före 1 januari 2009 kommer att få medräkna dubbla medlemsmånader under 2009. Den som exempelvis blev medlem i oktober 2008 kommer enligt förslaget att få tillgodoräkna sig medlemstid från 1 juni 2008. Arbetsvillkoret bör därmed kunna uppfyllas med arbete som ligger inom den tidigarelagda medlemstiden. Men eftersom regeln föreslås träda i kraft 1 juli 2009 kan personen inte få inkomstrelaterad ersättning före dess.

Sjuk- och föräldrapenning kan få räknas med
För att arbetslöshetsersättningen i högre utsträckning än idag ska spegla den inkomst och veckoarbetstid de arbetslösa hade när de arbetade föreslås att bland annat sjukpenning och föräldrapenning, ska få räknas med när a-kassan fastställer den inkomst respektive arbetstid som ska ligga till grund för en sökandes ersättning.

Kravet på hur mycket man ska arbeta för att ha rätt till a-kassa är dock oförändrat. det innebär att du måste förvärvsarbeta i minst 80 timmar i månaden i sex månader eller mer under ramtiden för att klarar arbetsvillkoret. Reglerna gäller från och med 1 juli 2009.

Lättare och billigare att bli medlem
Det ska också bli lättare att bli medlem i a-kassan enligt de lagda förslagen. Idag krävs att man arbetar när man ansöker om att få bli medlema-kassa . Det finns också krav på hur mycket man måste arbeta. Detta vill nu regeringen ändra på. Om man inte har ett arbete när man ansöker ska man få gå med i den kassa vars område man senast arbetade inom. För AEA:s del innebär det att man ska vara akademiker för att få gå med hos oss.

Alla a-kasseärenden till allmän domstol
För att effektivisera arbetet och göra det enklare för a-kassornas medlemmar vill regeringen att alla a-kasseärenden ska gå till allmän förvaltningsdomstol vid överklaganden från och med 1 juli 2009. Idag överklagas ärenden om medlemsavgift till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring och regeringen. Man föreslår också att överklagandeförbud för andra ärenden än beslut om ersättning, medlemskap och medlemsavgifter.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!