Förändringar för a-kassan från och med 1 januari 2010

Ordförklaringar

Riksdagen har idag beslutat om vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen.
Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Att en ansökan om ersättning ska kunna göras hos a-kassan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Om det sker senare går rätten till ersättning för perioden förlorad om det inte finns synnerliga skäl.
  • Att en a-kassa, på begäran av Statistiska centralbyrån, ska lämna uppgifter om medlemskap och medlemmars ersättning till dit.
Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!