Riksdagsbeslut 16 december

Ordförklaringar

88,4 miljarder kronor anslås till arbetsmarknad och arbetsliv för 2010. Anslagen innehåller bland annat satsningar på ytterligare arbetsmarknadsåtgärder i form av mer coachningsinsatser och arbetsmarknadsutbildning.

Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som Arbetsförmedlingen ska ha ansvar för införs för personer vars sjukpenning tar slut under 2010. Under tiden i programmet bedöms om och hur deltagaren kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deltagaren får aktivitetsstöd under programtiden.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Ansök inom nio månader

För att ha möjlighet att få arbetslöshetsersättning utbetald måste du göra din ansökan inom nio månader från den sista dagen i den tidsperiod ansökan avser. Om du inte gör det förlorar du rätten till ersättning för perioden. För att inte riskera att gå miste om ersättning ska du skicka in dina kassakort direkt.

Långtidssjuka får hoppa över tio år

Du som har varit långvarigt sjukfrånvarande får hoppa över upp till tio år av den tid som du inte kunnat arbeta på grund av sjukdom när en ny ersättningsperiod ska beviljas. Om du var arbetslös innan du blev sjuk och har varit sjuk i högst fem år fortsätter på din a-kasseperiod som du påbörjat.

Tre medlemsmånader kan räcka för sjuka

För dig som varit långtidssjuk a-kassemedlem och som lämnat a-kassan under perioden 16 oktober 2006-30 september 2009 och åter blivit medlem i en kassa mellan den 1 september 2009 och den 31 december 2010 räcker det med tre medlemsmånader för att du ska klara medlemsvillkoret. Regeln gäller t o m 31 januari 2013.

Familjehemstid får hoppas över

Du som inte har kunnat arbeta på grund av att du haft uppdrag som familjehemsförälder ska i vissa fall få hoppa över de månaderna när tidsperioden som du har på dig att klara arbetsvillkoret bestäms.

Lagen om arbetslöshetskassor

Lämna ut uppgifter

Arbetslöshetskassorna ska lämna uppgifter om medlemskap och medlemmars ersättning för kartläggning och analys av arbetsmarknaden till Statistiska centralbyrån på deras begäran.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!