Nya regler 1 juni

Ordförklaringar

Riksdagen fattade beslut om förändringar i a-kassereglerna den 13 maj. Vi väntar nu på tillämpningsföreskrifter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för att veta hur de nya reglerna ska tillämpas. Så snart vi fått tillämpningsföreskrifterna kommer vi här att informera i detalj om de nya reglerna.

Enklare bli medlem

Från och med 1 juli kan alla som kan styrka att de har eller har haft ett arbete bli medlem i en a-kassa.

För att bli medlem i AEA måste du också vara akademiker, d.v.s. ha 180 högskolepoäng eller studera med avsikt att ta minst 180 poäng.

Dubbla medlemsmånader under 2009

De månader under 2009 som du är medlem i a-kassan räknas dubbelt efter den 1 juli 2009. Det betyder att medlemsvillkoret kan vara uppfyllt redan efter sex i stället för tolv månaders medlemskap och att det kan vara möjligt att ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning efter att ha varit medlem sex månader.

Avgiften sänks

Den avgift som a-kassan måste leverera in till staten för varje sysselsatt medlem och månad sänks med 50 kronor. AEA har därför beslutat att sänka avgiften till 90 kronor för alla våra medlemmar per den 1 juli.

Sjuk- och föräldrapenning får räknas med

Du som blir arbetslös kommer från och med den 1 juli att få räkna med den eventuella ersättning som du har fått för bl.a. sjukdom och vård av barn i underlaget när a-kassan räknar fram din dagpenning. Du kommer själv att behöva meddela AEA vilka ersättningar du har haft.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!