Nya regler och sänkt avgift

Ordförklaringar

Sjukpenning och föräldrapenning får räknas med i inkomsten

Har du fått sjukpenning eller föräldrapenning eller fått ersättning för att du vårdat sjuka barn? Nu får den ersättning och motsvarande tid som du fått från försäkringskassan räknas med när a-kassan fastställer s k normalarbetstid och normalinkomst.

Din normalarbetstid och din normalinkomst är avgörande för den ersättning du får från oss om du är arbetslös och för den ersättning som du kanske har rätt till från inkomstförsäkringar och trygghetsavtal.

Regeln gäller för alla arbetslöshetsärenden där vi fattar beslut om rätt till ersättning 1 juli 2009 eller senare och månader som du utfört minst 80 timmars avlönat arbete. Månader som du arbetat litet och i övrigt varit sjuk eller föräldraledig får inte medräknas - de hoppas i stället över till förmån för "bättre" månader.

Så här ska du göra när du ansöker:

Som vanligt ska du lämna arbetsgivarintyg för den tid som du arbetat. Arbetsgivaren ska på intyget specificera om du fått sjuklön.

Berätta för oss om du fått ersättning från försäkringskassan. Tala om vilken typ av ersättning du fått och under vilken period. Styrk dina uppgifter med intyg.

Om du inte kan få fram dina uppgifter snabbt så kan vi fatta beslut på de handlingar och uppgifter som vi har. När du sedan kommer in med kompletterande uppgifter kan vi räkna om din normalinkomst och normalarbetstid och betala ut ev. retroaktiv ersättning. Kontakta din handläggare för en överenskommelse om vilket underlag du vill att vi fattar beslut på.

En medlemsmånad räknas som två - gå med i juli och klara medlemskravet i januari 2010

För att möjliggöra att fler snabbt ska kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen har riksdagen beslutat att varje månad som du under 2009 är medlem i a-kassan ska räknas som två. Det betyder att på ett halvår kan du klara medlemskravet som är en förutsättning för att du ska ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning krävs förutom uppfyllt medlemsvillkor också att du är arbetslös i enlighet med bestämmelserna och att du klarar arbetskravet.

Avgiften 90 kronor

AEA sänker avgiften till 90 kronor den 1 juli 2009. Anledningen är att vi då behöver betala in 50 kronor mindre per arbetande medlem till staten, att vi fortfarande har en låg arbetslöshet och att vi har god medlemstillströmning.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!