Lång väntan på intyg från Norge

Ordförklaringar

Handläggningstiden för ansökan om intyg E301 från Norge är 8 veckor när din ansökan är komplett. Skulle någon uppgift saknas kan det dröja upp till 19 veckor innan du får ditt intyg. Läs mer på NAV:s hemsida www.nav.no om vad som behövs för att din ansökan ska vara komplett.

Därför behövs intyg E301

Du behöver intyg E301 för att kunna tillgodoräkna dig det arbete och den arbetslöshetsförsäkring som du har haft i Norge när du ansöker om arbetslöshetsersättning från Sverige. Läs mer här.

Intyg E101

Skulle du få ett intyg E101 angående din anställning i Norge, betyder det att du, fast du arbetar i Norge, ändå kvarstår i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Du behöver i detta fall inte något intyg E301. När anställningen avslutas ska din arbetsgivare fylla i blanketten Arbetsgivarintyg som du skickar till AEA. Observera dock att din norska arbetsgivare kan komma att vara tvungen att betala svenska sociala avgifter om ansökan om intyg E101 går igenom.

När kan du få ett intyg E101?

Ett intyg E101 utgör ett undantag från den huvudregel som anger att du ska omfattas av norsk arbetslöshetsförsäkring när du arbetar i Norge. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om du kan få intyg E101 eller ej. Nedanstående information är en sammanfattning. Om du vill veta mer ska du vända dig till Försäkringskassan.

Utsänd av svensk arbetsgivare

Om du är utsänd av en svensk arbetsgivare för arbete i Norge finns möjlighet att få intyg E101. Att du är utsänd innebär att du vanligtvis utför arbete i Sverige för det företag som du är utsänd från. Detta kan vara aktuellt om du arbetar för ett bemanningsföretag, då dessa inte sällan verkar både i Sverige och i Norge. Kanske du kan anställas av den svenska delen som kan sända ut dig till Norge?

Arbete i två medlemsstater

När du har en anställning både i Sverige och i Norge, och är bosatt i Sverige, kan du i vissa fall omfattas av svensk lagstiftning. Du får då ett intyg E101 avseende din norska anställning.

Offentlig anställning

Om du är anställd av offentlig arbetsgivare i Sverige ska du normalt omfattas av svensk lagstiftning oavsett var du arbetar.

Ansök om E101 hos Försäkringskassan

Det är den svenska Försäkringskassan som utfärdar intyg E101 och som vet hur olika situationer bedöms. Ansökningsblanketter för intyg E101 hittar du här under rubriken "Utomlands".

Frågor?

Hör gärna av dig till AEA om du har frågor. Vi svarar på 08-412 33 00 måndag till torsdag 9-16 och fredagar 13-16 eller mail som har sänts till utland@aea.se

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!