Långa väntetider på intyg

Ordförklaringar

Du som är arbetslös och har arbetat i en annan medlemsstat inom EU-/EES-området eller Schweiz kan under vissa villkor tillgodoräkna dig arbetet när du ansöker om ersättning från AEA. För att det ska vara möjligt måste AEA få ett särskilt intyg från den medlemsstat som du har arbetat i. I vissa fall kan du begära intyget själv, men AEA kan även hjälpa dig med en formell begäran.

Genomsnittliga väntetider under 2012 på en sådan begäran är följande:

Irland 31,0 dagar Schweiz 32,6 dagar Storbritannien 38,7 dagar Tyskland 39,7 dagar Spanien 45,6 dagar Frankrike 56,2 dagar Nederländerna 67,8 dagar

De stater som ingår är de från vilka AEA har fler än tre ärenden. Danmark, Norge och Finland är inte med i jämförelsen då intyg från dessa stater med fördel kan begäras direkt av den sökande.

Läs mer här om villkoren för att tillgodoräkna sig arbete.

Kontakta oss gärna på 08-412 33 00 eller utland@aea.se om du har frågor.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!