Kontrolluppgift 2011

Ordförklaringar

Kontrolluppgift för utbetald a-kassa

Nu har vi skickat ut kontrolluppgifter för arbetslöshetsersättning som utbetalats 2011.

· Du som använder internetkassan för att deklarera dina kassakort får din kontrolluppgift där. Du hittar den under ”Meddelanden”.

· Du som deklarerar kassakort på papper får din kontrolluppgift hem i brevlådan.

Allt du fått utbetalt från AEA 2011 finns på kontrolluppgiften
När vi redovisar utbetald arbetslöshetsersättning följer vi den så kallade kontantprincipen. Den innebär att det är tidpunkten för utbetalningen som avgör vilket inkomstår den ska redovisas.

Exempel 1
Ragnhild var arbetslös oktober - december 2010. Hennes ersättning för de två sista veckorna i december betalades ut i januari 2011. Därför kommer Ragnhild att få en kontrolluppgift från AEA där det står att hon fått arbetslöshetsersättning med 6800 kronor under 2011 fastän hon inte varit arbetslös 2011.

Exempel 2
Lars-Gunnar var arbetslös i november 2011 men fick ingen utbetalning under 2011 eftersom han inte skickade in sina kassakort förrän sista december. Han får därför ingen kontrolluppgift från AEA för 2011. Ersättningen kommer på kontrolluppgiften för 2012.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!