Nominera till AEA:s stämma

Ordförklaringar

Vill du nominera dig själv eller någon annan lämplig person som ombud till AEA:s föreningsstämma? Föreningsstämman är
vårt högsta beslutande organ och beslutar om vår organisation, vilka som väljs in i AEA:s styrelse och vilka som ska vara revisorer. Föreningsstämman utgörs av 37 valda ombud. AEA:s direktanslutna medlemmar har 6 ombud och 6 suppleanter till 2012 års ordinarie föreningsstämma. Ombud och suppleanter väljs för ett kalenderår i sänder.

Vi behöver namn, personnummer, adress och telefonnummer på den som du föreslår som ombud. Om du nominerar någon annan än dig själv bör du försäkra dig om att personen är beredd att ställa upp.

Den som nomineras ska också kortfattat tala om varför han eller hon vill vara ombud för AEA:s direktanslutna medlemmar. Därefter publiceras namnet på den nominerade på aea.se tillsammans med motiveringen.

Nomineringen görs i Medlemsportalen 6-18 mars. För att komma in i där behöver du din kod (som finns på din avi). Har du inte kvar din kod kan du beställa en på Medlemsportalens inloggningssida.

Röstningen kommet pågå 20-31 mars.

Tidpunkt för stämman år 2011

Stämman hålls torsdagen 7 juni kl 16.00 i SACO:s lokaler på Lilla Nygatan 14 i Stockholm.

Vem får vara ombud för AEA:s direktanslutna medlemmar?

Alla som är direktanslutna medlemmar i AEA kan väljas till ombud av övriga direktanslutna medlemmarna. För personer som
också är medlemmar i något Saco-förbund eller i Vårdförbundet hänvisar vi till respektive förbund för information om hur ombuden väljs.

Ombuden får ersättning

I början av maj meddelas de som valts till ombud för AEA:s direktanslutna medlemmar och namnen publiceras därefter på
aea.se. De valda ombuden får senast två veckor före stämman en kallelse till stämman.

Ombud som deltar i föreningsstämman får ett sammanträdesarvode på 445 kronor. Kostnader för tåg eller flyg ersätts om
detta är aktuellt liksom kostnad för hotellövernattning. Vid övernattning betalas också traktamente ut. För ombud från Stockholms närområde ersätter vi resa med SL eller taxi.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!