Stämmoombud för AEA:s direktanslutna valt

Ordförklaringar

John Steen, doktorandombudsman på Stockholms universitet, är vald till ombud att representera AEA:s direktanslutna medlemmar på vår föreningstämma den 7 juni.

Ärenden till stämman

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter
  • eventiellt övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer. Frågor som väckts av medlem och som skriftligen inkommit till AEA senast den 29 februari 2012.
Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!