Mina sidor: sök ersättning Medlemsportalen: ditt medlemskap Stäng

Stämmoombud för AEA:s direktanslutna valt

Ordförklaringar

John Steen, doktorandombudsman på Stockholms universitet, är vald till ombud att representera AEA:s direktanslutna medlemmar på vår föreningstämma den 7 juni.

Ärenden till stämman

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,
  • beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter
  • eventiellt övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer. Frågor som väckts av medlem och som skriftligen inkommit till AEA senast den 29 februari 2012.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!