Kontrolluppgift 2012

Ordförklaringar

Nu kan du som är aktiv användare av Internetkassan se din kontrolluppgift för 2013 i Internetkassan.

Du som inte använder Internetkassan eller som inte har använt Internetkassan de senaste tre månaderna, kommer att få kontrolluppgiften hemskickad per brev i slutet av januari.

Kontrolluppgiften gäller ersättning utbetald 2012

Observera att kontrolluppgiften gäller den arbetslösersättning som har betalats ut under 2012. Om du var arbetslös i slutet av 2011 kan den ersättningen ha betalats ut 2012 och om du var arbetslös i slutet av 2012 betalas den ersättningen ut 2013 och hamnar på nästa års kontrolluppgift.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!