Månadsrapport december 2012

Ordförklaringar

Under 2012 har 23 599 medlemmar fått arbetslöshetsersättning utbetalt. Andelen medlemmar som fått ersättning under året är 3,64% av antalet årsmedlemmar vilket är den lägsta siffran under de senaste 10 åren.

Under 2012 betalade AEA i genomsnitt ut 77,7 ersättningsdagar per arbetslös medlem jämfört med 76,4 under 2011.

Bifogad fil: manadsrapport_december2012
Uppdaterad: 9 mars 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!