AEA nöjda med Datainspektionens beslut

Ordförklaringar

Datainspektionen har granskat a-kassorna och funnit att de hanterar medlemmarnas uppgifter bra men att det finns områden där man behöver förbättra sig. Framför allt handlar det om att begränsa åtkomsten av känsliga uppgifter och att gallra bland uppgifter som inte längre behövs. A-kassornas gemensamma försäkringssystem behöver också uppdateras med möjlighet till loggning av slagningar.

- Vi är nöjda med resultatet av datainspektionens granskning. Den har förtydligat hur vi ska se på de personuppgifter vi hanterar och vi har fått bekräftelse på att vårt förhållningssätt till uppgifterna är riktigt. I vårt utvecklingsarbete har vi redan identifierat och påbörjat åtgärder som tar sikte på de punkter som Datainspektionen lyfter, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på AEA.

Utvecklingen av a-kassornas gemensamma försäkringsdatasystem kommer att ske tillsammans med alla a-kassor inom ramen för A-kassorna Samorganisations, SO, arbete. I sin granskning kom Datainspektionens fram till att a-kassorna är personuppgiftsansvarige och SO är personuppgiftsbiträde.

Läs Datainspektionens pressmeddelande här.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!