Pressmeddelande: Arbetslöshetsrapporten 2013

Ordförklaringar

Arbetslöshetsrapporten 2013 är här!

Sverige hade den högsta sysselsättningsgraden i Europa. Arbetslösheten var 7,1 procent. En tredjedel var långtidsarbetslösa. 40 procent av de arbetslösa fick a-kassa och arbetslöshet var den vanligaste orsaken till att man fick socialbidrag. Denna statistik och mycket mer kan du hitta i Arbetslöshetsrapporten 2013.

Akademikernas a-kassa (AEA) ger varje år ut en arbetslöshetsrapport där vi samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Eurostat.

I politiska debatter och i medierapportering används flitigt statistik över sysselsättning och arbetslöshet. Vilka siffror är det man använder och hur såg de ut 2012?

-I den här rapporten vill vi samla relevanta siffror och definitioner och redovisa dessa viktiga arbetsmarknadsdata i ett sammanhang, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på AEA.

-Det här är ju frågor som berör alla, på ett eller annat sätt. Hur många, eller få, som arbetar i ett land påverkar såväl de arbetslösas privatekonomier som de ekonomiska förutsättningarna för staten och kommunerna. Arbetsmarknadsstatistiken är ett viktigt underlag för våra beslutsfattare och i Arbetslösrapporten 2013 finns den samlad och lättillgänglig, säger Katarina Bengtson Ekström.

Kontakt
Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare, 070-615 72 82
Annika Stenberg, Informationschef, 070-396 33 63
Alexandra Oljans Ahlin, Kommunikatör, 070-740 46 74
_____________________________________________________________

Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med 635 000 medlemmar. Vi försäkrar alla verksamma akademiker under hela deras yrkesliv. I dag har vi en arbetslöshet på 1,35 procent. Medlemskapet kostar 90 kronor i månaden.

Arbetslöshetsrapporten 2013 skickas till riksdag, regering, myndigheter, kommuner m.fl. Den finns att ladda ner på www.arbetsloshetsrapporten.se. AEA finns också på Facebook/akademikernas och som @akademikernas på Twitter.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!