Kroatien är med i EU

Ordförklaringar

Från och med den 1 juli är Kroatien medlem i EU. Det innebär bland annat att du kan söka jobb i Kroatien med bibehållen ersättning från oss. Ansök om detta hos IAF före du åker. Kontakta oss om du har frågor!

Från och med den 1 juli är Kroatien medlemsland inom EU. Det betyder att samma regler gäller för Kroatien som för resten av EU. Det innebär bland annat:

  • Sammanläggning. Om du har arbetat och/eller har varit arbetslöshetsförsäkrad i Kroatien innan den 1 juli 2013, har du rätt att tillgodoräkna dessa perioder på samma sätt som om du hade arbetat i en annan medlemsstat inom EU. Läs mer om reglerna för sammanläggning här.
  • Söka arbete i Kroatien med svensk a-kassa. Om du har varit arbetslös på heltid i Sverige i minst fyra veckor kan du ansöka om att få ta med dig din svenska a-kassa för att söka arbete i Kroatien. Läs mer här.
  • Social trygghet. När du ska påbörja arbete i Kroatien gäller särskilda samordningsregler. Läs mer här.

Övergångsbestämmelser

Om du har fullgjort perioder före Kroatiens inträde, kan perioderna beaktas från och med Kroatiens inträde i EU. Ingen rättighet gäller emellertid för tiden innan.

Exempel

Oskar arbetar i Kroatien fram till och med den 31 juli. Han har då arbetat i Kroatien exakt ett år. Från och med den 1 augusti påbörjar han en projektanställning i Sverige och ser därför till att han blir medlem i AEA från och med detta datum.

När projektanställningen tar slut den 30 september registrerar han sig vid den svenska arbetsförmedlingen och ansöker om ersättning från AEA. Oskar får då tillgodoräkna sig den kroatiska anställningen och den period han varit försäkrad där, som om han under hela perioden har varit anställd och försäkrad i Sverige. Detta gäller även för perioder som han har fullgjort enligt kroatisk lagstiftning innan Kroatiens inträde i EU.

Exempel

Vanessa arbetar också i Kroatien, men hennes anställning tog slut redan 15 juni. Eftersom Vanessa har varit bosatt i Sverige under sin anställning i Kroatien, kan hon tillgodoräkna sig perioden, men inte förrän den 1 juli. Om Vanessa ansöker om ersättning i Sverige baserat på sin kroatiska anställning innan den 1 juli får hon avslag på sin ansökan med motiveringen att hon inte kan tillgodoräkna sig perioden i ett svenskt arbetsvillkor.

Om Vanessa återkommer med sin ansökan efter den 1 juli, kan perioden dock tillgodoräknas.

Övergångsbestämmelserna framgår under artikel 87 i denna förordning.

Uppdaterad: 28 november 2014
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!