Mindre än hälften av de arbetslösa har rätt till a-kassa

Ordförklaringar

I budgetpropositionen kan man läsa att andelen arbetslösa som har rätt till a-kassa har minskat kraftigt de senaste åren, från drygt 70 procent 2006 till 45 procent i mars 2013. Det kan enligt regeringen förklaras med att reglerna inom arbetslöshetsförsäkringen har förändrats och att
många arbetslösa deltar i program och istället för a-kassa får aktivitetsstöd.

I Arbetslöshetsrapporten 2013 som ges ut av Akademikernas a-kassa finns bl.a. siffror över antal och andel med a-kassa och aktivitetsstöd. För 10 år sedan, 2003, var det i november 265 000 som fick a-kassa och 64 000 som fick aktivitetsstöd. År 2012 var det samma månad 115 000 som fick a-kassa och 156 000 som fick aktivitetsstöd.

- Vi ser även denna utveckling bland våra arbetslösa medlemmar, det är fler och fler akademiker som deltar i program, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare i AEA.

Mer intressant arbetsmarknadsstatistik hittar du i Arbetslöshetsrapporten 2013 och i AEA:s månadsstatistik.

Här hittar du arbetslöshetsrapporten

Här hittar du AEA:s månadsstatistik

Bifogad fil: pressmeddelande-antal-med-a-kassa-30-sept--2013
Uppdaterad: 9 mars 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!