Akademikernas lanserar 5 utgåvan av Arbetslöshetsrapporten

Ordförklaringar

PRESSMEDDELANDE

Vår sammanställning visar att andelen av arbetskraften som är med i a-kassan är oförändrad med drygt 69 procent och att kompensationsnivån för de arbetslösa har minskat från 67 procent till 13 procent på 10 år.

-Mindre än hälften av de arbetslösa fick a-kassa förra året och 116 380 personer fick försörjningsstöd förra året på grund av att de var arbetslösa. Detta trots att anslutningsgraden till a-kassan är hög och att en majoritet på arbetsmarknaden omfattas av omställningsförsäkringar eller har inkomstförsäkringar. Att veta vad man kan förvänta sig ekonomiskt om man blir arbetslös är viktigt för tryggheten, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

I årets rapport har vi koncentrerat oss på att ge en nulägesbeskrivning av situationen på arbetsmarknaden och för de arbetslösa. I Arbetslöshetsrapporten har vi sammanställt och jämfört siffror från SCB, Arbetsförmedlingen, IAF med flera. Några axplock:

  • Tre fjärdedelar av de sysselsatta hade fast anställning och 10 procent arbeta som företagare
  • Männen i Jönköpings län arbetade i störst omfattning – de hade en sysselsättningsgrad på 85,9 procent.
  • Lägst sysselsättningsgrad hade kvinnorna i Örebro län (71,2).
  • Fyra av fem varslade blev aldrig arbetslösa.
  • 30 procent av kvinnorna och 11 procent av männen arbetade deltid.

Beställ eller ladda ner rapporten

Beställ rapporten genom att mejla oss på fakta@aea.se eller ladda ner rapporten här.

Kontakt

Katarina Bengtson Ekström, Kassaföreståndare, 070-615 72 82

Annika Stenberg, Kommunikationschef, 070-396 33 63

Karl-Erik Spörndly, Statistikansvarig kommunikatör, 070-740 46 74

fakta@aea.se

Bifogad fil: pressmeddelande-12--juni-2014
Uppdaterad: 9 mars 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!