Är du direktansluten? Nominera ombud till vår föreningsstämma

Ordförklaringar

Nominera till stämman den 4 juni

4 juni håller Akademikernas a-kassa ordinarie föreningsstämma klockan 16.00 i våra lokaler i Stockholm. Nu kan du som är direktansluten medlem hos oss (inte med i något av Sacoförbunden eller Vårdförbundet) nominera dig själv eller någon annan direktansluten medlem som ombud på stämman. 

Nominera genom att mejla namn, personnummer och kontaktuppgifter på den du vill föreslå till annika.stenberg@aea.se.  När nomineringen är avslutad 31 mars kan alla direktanslutna medlemmar rösta på dem som de vill se som ombud.  

Ombudet får ersättning

Ombud som deltar i föreningsstämman får ett sammanträdesarvode på 500 kronor. Kostnader för tåg eller flyg ersätts om detta är aktuellt liksom kostnad för hotellövernattning. Vid övernattning betalas också traktamente ut. För ombud från Stockholms närområde ersätter vi resa med SL eller taxi.

Ärenden på stämman 

  • fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning
  • beslut om ansvars- frihet för styrelse- ledamöterna
  • fastställande av budget och avgifter för kassan för näst- kommande år
  • val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av revisorer och suppleanter
  • övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer, samt fråga som väckts av medlem. 
Uppdaterad: 18 mars 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!