Vi söker lösningsfokuserad enhetschef

Ordförklaringar

Försäkringsavdelningen informerar och fattar beslut i medlemmars försäkringsärenden. Avdelningen har tre handläggarenheter och en informatörsenhet.

Vi söker en enhetschef till informatörsenheten

Informatörsenheten ansvarar för att med hjälp av olika kommunikationskanaler vägleda våra medlemmar som är eller riskerar att bli arbetslösa. Dessa arbetsuppgifter ställer krav på kommunikativ förmåga och intresse för nya digitala tjänster. Vår organisation är just nu inne i en utvecklings-och förändringsfas i syfte att möta medlemmarnas behov och förväntningar nu och i framtiden.

Som enhetschef för informatörsenheten kommer du att ha personalansvar för 19 medarbetare. Du leder och fördelar arbetet och kommer också att vara involverad i planeringsarbete, bemanningsfrågor och kompetenshöjande insatser på enheten. Utöver detta ingår du också i avdelningens chefsgrupp där du tillsammans med övriga chefer leder förändrings- och utvecklingsarbetet på avdelningen.

Läs mer om tjänsten och ansök här

Uppdaterad: 24 april 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!