Ersättningen höjs den 7 september

Ordförklaringar

Både den inkomstrelaterade ersättningen och grundersättningen höjs 7 september. Du som har ersättning nu behöver inte göra någonting, höjningen sker automatiskt och gäller kassakort från vecka 37 och framåt.

Från 7 september kommer den högsta dagpenningen att vara 910 kronor de första hundra dagarna och därefter blir den 760 kronor. Kompensationsnivåerna på 80 och 70 procent behålls. Det innebär att den som har tjänat 25 025 kronor i månaden får högsta dagpenning. Är man arbetslös på heltid får man då 20 020 kronor före skatt, drygt 5 000 kronor mer än dagens maxbelopp på 14 960 kronor. Även grundbeloppet (grundersättningen) höjs från dagens 320 kronor till 365 kronor.

Får du ersättning nu?

Får du ersättning nu höjs din ersättning om du tjänat mer än 18 700 kronor. Det är kassakort från vecka 37 och framåt som kommer att omfattas av den högre dagpenningen. Höjningen kommer att ske automatiskt och du behöver inte göra något.

Några exempel

Åsas tidigare inkomst är 35 000 kronor. Hon har den 4 september fått 225 ersättningsdagar och kommer från och med den 7 september att få 760 kronor per dag istället för 680 kr.

Görans tidigare inkomst är 35 000 kronor. Han har den 4 september fått 20 ersättningsdagar. Från och med den 7 september får han 910 kronor fram till och med dag 100, därefter 760 kr.

Niklas tidigare inkomst är 18 000 kronor. Hans dagpenning kommer inte att påverkas av höjningen, eftersom den redan motsvarar 80 procent av lönen.

Även aktivitetsstödet omfattas av höjningen

Om du i dag deltar i ett program hos arbetsförmedlingen som exempelvis Jobb- och utvecklingsgarantin och har 680 kronor kan du få 760 kronor om din inkomst vid en kompensationsnivå på 65 procent ger en dagpenning på 760 kr. Vi för över inkomstuppgifter automatiskt till Försäkringskassan.

Mer om hur vi räknar ut ersättningen

 

Uppdaterad: 7 september 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!