Pressmeddelande Höjd a-kassa

Ordförklaringar

I dag höjs äntligen taket i a-kassan. Det är 13 år sedan sist. Höjningen gör att den som har tjänat upp till 25 000 kronor i månaden nu kan få 80 procent av sin lön om hen blir arbetslös.

Från och med i dag kan den som tjänat mer än 25 000 kronor få 910 kronor per dag de första hundra dagarna som arbetslös – en höjning med 230 kronor.

Kan locka fler medlemmar

Totalt är cirka 3,5 miljoner personer medlemmar i en a-kassa, vilket är ungefär 70 procent av arbetskraften. Innan det stora tappet 2007, då många valde att lämna a-kassan på grund av höjda medlemsavgifter, var 82 procent av arbetskraften arbetslöshetsförsäkrad. Akademikernas a-kassa som är Sveriges största a-kassa med 680 000 medlemmar hoppas att höjningen ska locka fler till a-kassan.

- Höjningen är mycket efterlängtad och jag hoppas att den gör att fler väljer att bli medlemmar. Det är många som valt att stå utanför eftersom ersättningen varit så låg. Andra skäl för att stå utanför kan vara att man tror att man inte kan få något från försäkringen eller att man tror att man ändå får något - att samhället har ett skydd för alla som blir arbetslösa. Det ligger i såväl individernas som i hela samhällets intresse att fler är arbetslöshetsförsäkrade, säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på Akademikernas a-kassa.

 

FAKTA

Från 7 september är den högsta ersättningen 910 kronor de första hundra dagarna. Den som har tjänat mer än 25 025 kronor i månaden får högsta dagpenningen. Är man arbetslös på heltid blir det 20 020 kronor före skatt, drygt 5 000 kronor mer än tidigare maxbelopp på 14 960 kronor. Efter 100 dagar blir den högsta dagpenningen 760 kronor. Kompensationsnivåerna på 80 och 70 procent behålls.

Den som inte är medlem i en a-kassa men som uppfyller villkoret kan få ett grundbelopp. Även det höjs, från 320 kronor till 365 kronor per dag.

För att få inkomstrelaterad a-kassa ska man ha varit medlem i ett år och uppfylla arbetsvillkoret.

 

Uppdaterad: 8 september 2015
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!