Färre arbetslösa akademiker under 2015

Ordförklaringar

 

Arbetslösheten i Akademikernas a-kassa sjönk 2015. I snitt var det 8 100 medlemmar varje månad som fick ersättning, vilket motsvarar 1,2 procent av totala antalet medlemmar. Det är en minskning jämfört med 2014 då antalet arbetslösa var 8 800 och andelen 1,3 procent.

Färre öppet arbetslösa och något fler i program

I snitt var det 8 100 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som fick arbetslöshetsersättning 2015 - en minskning med 700 personer jämfört med året innan. 1,2 procent av medlemmarna var därmed öppet arbetslösa 2015, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2014 då motsvarande siffra var 1,3 procent. Ytterligare i snitt 4 800 medlemmar deltog i något program på Arbetsförmedlingen, vilket är en marginell ökning från 2014 då 4 700 medlemmar deltog i program.

– Vi ser samma utveckling för våra arbetslösa akademiker som för arbetslösheten totalt. Antalet öppet arbetslösa har sjunkit och antalet deltagare i program är i princip oförändrat, säger Karl-Eric Spörndly, statistikansvarig på Akademikernas a-kassa.

Tittar man på det totala antalet individer som fick a-kassa så var det 22 000 medlemmar som någon gång under 2015 fick ersättning från Akademikernas, under 2014 var det 23 400.

1,2 miljarder i ersättning

Akademikernas a-kassa betalade ut 1,2 miljarder kronor i ersättning till sina medlemmar 2015, vilket är en minskning med 2,2 procent på ett år. Även antalet ersättningsdagar minskade med 7,6 procent. Totalt betalade alla a-kassor ut 12,7 miljarder, vilket är 650 miljoner kronor mindre än året innan.

– Eftersom taket för ersättningen höjdes i september 2015 är det främst statistiken över ersättningstagare och ersättningsdagar som kan användas för att konstatera att arbetslösheten har sjunkit, säger Karl-Eric Spörndly.

 

 

Uppdaterad: 1 februari 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!