Jobb och utbildning är lösningen

Ordförklaringar

Att jobben är nyckeln till att lösa många samhällsproblem framgick tydligt på Stefan Löfvens presskonferens igår.
– Att få det första jobbet och tillträde till arbetslivet är viktigt, både ur samhällssynpunkt och utifrån ett individperspektiv, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

 
Akademikernas a-kassa hade i april 2016 en arbetslöshet på 1,7 procent. Det är den lägsta siffran a-kassan haft sedan vi i januari 2012 började redovisa summan av medlemmar med ersättning och medlemmar som deltar i program.

– Få av våra medlemmar är arbetslösa, och akademiker generellt har låg arbetslöshet. Bland dem med endast förgymnasial utbildning är dock arbetslösheten betydligt högre - mer än fyra gånger så hög än bland dem med en akademisk utbildning, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa.

Stefan Löfven betonade på presskonferensen att utvecklingen av Sveriges näringsliv kommer att kräva jobb med olika kvalifikationer, och att det behövs enkla jobb.

– Det tycker vi är intressant men vi vet att det också behövs utbildning. Att få det första jobbet och tillträde till arbetslivet är viktigt för att man ska kunna försörja sig och råda över sitt eget liv. Grundutbildning är viktig för att kunna delta i samhällslivet och ha möjlighet till framtida utveckling, säger Annika Stenberg.

Uppdaterad: 26 maj 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!