Månadsrapport mars 2017

Ordförklaringar

Akademikernas a-kassa fortsätter att växa. Vi har i mars månad fler än 695 000 medlemmar. Av dessa är majoriteten också anslutna till ett fackförbund. Förändringarna av antalet förbundsanslutna medlemmar går vanligtvis ganska långsamt men ett förbund utmärker sig. Sveriges universitetslärarförbund har det senaste året haft en ökning av antalet a-kasseanslutna medlemmar med 14 procent. Det totala antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa har under samma period ökat med 1 procent.

Bifogad fil: manadsrapport_mar_2017
Uppdaterad: 20 april 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!