Hej!

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på ett par frågor om vår sajt. Det tar bara någon minut.

Vänliga hälsningar

Akademikernas a-kassa.

Ordförklaringar

Lämpligt arbete

När du är arbetslös ska du försöka att snabbt hitta en ny sysselsättning. Och du måste kunna söka och ta ett arbete. Skulle det finnas något hinder ska du lösa problemet så snart det går. Arbetslöshetsförsäkringen är ingen yrkesförsäkring som ger dig rätt att vänta på "rätt" jobb.

Sök jobb och samarbeta med din arbetsförmedlare

När du är arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande för att ha rätt till a-kassa. Till din arbetsförmedlare ska du vända dig när det gäller

  • hur du söker arbete,
  • vilken typ av arbeten du ska söka och
  • vad du i övrigt ska göra för att hitta en ny sysselsättning.

Arbetsförmedlaren tar hänsyn både till din utbildning och yrkeserfarenhet och den aktuella arbetsmarknaden. Skulle förmedlaren tycka att du inte söker arbete tillräckligt aktivt får vi meddelande om det och utreder och fattar beslut om du har skött ditt arbetssökande eller inte.

Vi gör motsvarande utredning om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd, eller inte medverkar i de planer arbetsförmedlaren tar fram för dig.

Detta händer om du inte söker jobb

Nästan alla arbeten är lämpliga

Utgångspunkten är att du ska söka och vara beredd att ta alla tillgängliga lämpliga arbeten och arbetsmarknadsåtgärder. Om ett arbete anses vara lämpligt eller inte beror  på den aktuella arbetsmarknaden, dina förutsättningar för att klara arbetet och av hur länge du varit arbetslös.

Arbetsgivaren avgör din kompetens  

Om en arbetsgivare bedömer att du har kompetens för ett visst arbete och vill anställa dig är arbetet lämpligt.

Lönen jämförs med a-kasseersättningen

Om du blir erbjuden ett arbete där lönen per dag är 10 procent lägre än din dagpenning från a-kassan kan du tacka nej till jobbet utan att det blir någon sanktion. Om arbetet innebär att du får kostnader för dubbel bosättning ska man ta hänsyn till det när man jämför inkomsterna för att se om det erbjudna arbetet är lämpligt.

Arbete på ny ort

Du måste vara beredd på att dagpendla. Får du arbete på en ort som ligger så långt bort att du inte kan dagpendla ska du ordna boende på arbetsorten. Har du familj ska det inom rimlig tid vara möjligt att ordna ny familjebostad.

Familj kan begränsa sökområdet

Familjeskäl kan göra att du har rätt att begränsa ditt sökområde under en skälig övergångsperiod och du ska själv aktivt försöka hitta lösningar för att minska din lokala bundenhet.

Exempel på familjeskäl

  • om du har barn som dagligen är beroende av din tillsyn och ditt stöd och att hushållet inte kan flyttas.
  • om din make, maka eller annan jämställd person har sådana arbetsförhållanden att hen inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort.
  • om du är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara att arbeta.

Skälig övergångsperiod är den tid som krävs för att ska kunna hitta nya lösningar på dina behov av stöd. Ett arbete ska därefter anses vara lämpligt om den sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka.

Medicinska hinder

Om du av medicinska skäl inte kan söka eller ta ett visst arbete behöver du ett läkarutlåtande som styrker skälen. Utlåtandet ska innehålla dina förutsättningar att klara arbetet. Kom ihåg att informera din arbetsförmedlare om dina medicinska hinder.

Löfte om nytt arbete

Skulle du erbjudas ett arbete när du redan har ett avtal om ett nytt jobb gäller följande. Ska du påbörja det avtalade jobbet inom 1 månad, har du rätt att tacka nej till arbetserbjudandet. Samma sak gäller ett anvisat arbete.

Ersättning bara om du kan jobba

Tackar du nej till en lämplig sysselsättning eller till att få en tidsbegränsad anställning förlängd, har du själv sett till att din arbetslöshet blir längre än den hade behövt vara.

Vi får meddelande om det från arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren och hämtar då in dina synpunkter och prövar om sysselsättningen du erbjöds var lämplig eller inte.

Om du inte har giltiga skäl för att tacka nej blir du avstängd 5 dagar. Om du tackar nej till arbete igen blir du avstängd 10 dagar och 45 ersättningsdagar om det händer en tredje gång. Skulle det hända en fjärde gång har du inte längre rätt till någon ersättning alls. För att då få rätt till ersättning igen krävs att du på nytt uppfyller arbetsvillkoret.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 27 april 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg