För arbetsgivare: arbetsgivarintyg

Ordförklaringar
Person vid dator med mobil i handen

När en medlem blir arbetslös eller deltidsarbetslös och söker ersättning behöver vi snabbt ett arbetsgivarintyg för att räkna ut hur stor ersättning hen har rätt till.

Fyll i arbetsgivarintyget här

Den som är arbetslös på heltid behöver intyg snabbt för att vi ska kunna fatta beslut om ersättning.

  • Intyget ska styrka arbete för minst 12 månader. Har medlemmen varit sjuk eller föräldraledig så går man längre tillbaka i tiden än de senaste 12 månaderna.
  • Har medlemmen varit anställd kortare tid än 12 månader styrker man givetvis endast den tiden.
  • Signera arbetsgivarintyget med BankID så får vi det digitalt.
  • Det går också att skriva ut intyget och skicka det till medlemmen.

Den som är arbetslös på deltid behöver skicka in ett arbetsgivarintyg till oss var sjätte månad för att vi ska kunna se att rätt ersättning har betalats ut.

Fyll i arbetsgivarintyget här

Som arbetsgivare är du enligt § 47 i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg.

Uppdaterad: 26 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!