För arbetsgivare

Ordförklaringar

När en medlem blir arbetslös eller deltidsarbetslös och söker ersättning behöver vi snabbt ett arbetsgivarintyg för att räkna ut hur stor ersättning hen har rätt till.

Det är viktigt att medlemmen får intyget snabbt. Fyll i intyget på www.arbetsgivarintyg.nu. Signera med BankID eller skriv ut.

Den som är arbetslös på deltid behöver skicka in ett arbetsgivarintyg till oss var sjätte månad för att vi ska kunna se att rätt ersättning har betalats ut.

extern länk Arbetsgivarintyg

Som arbetsgivare är du enligt § 47 i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg.

Uppdaterad: 27 november 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!