Arbete

Ordförklaringar

Om du är arbetslös och jobbar deltid eller på timme ska du fylla i den tid du arbetar på kassakortet. När du jobbar extra gäller den så kallade deltidsbegränsningen som innebär att du endast har rätt till 75 dagars ersättning i kombination med arbete.

Svartvit bild på leende man.

Meddelande om arbete

Arbetsgivarintyg

Fyll i arbete på kassakortet

Det är viktigt att du meddelar oss att du börjat jobba. Börja med att fylla i formuläret Meddelande om arbete. Fyll också i antalet arbetade timmar på dina kassakort redan från första arbetsdagen. Arbetar du heltid under en längre period kan du sluta fylla i dina kassakort.

Allt arbete ska fyllas i på dina kassakort, även om du jobbar på kvällar, nätter eller helger.

75 dagar i kombination med arbete

Du som arbetar på deltid har rätt att använda 75 av dina 300 ersättningsdagar i kombination med arbete. De 75 dagarna är så kallade deltidsdagar. De veckor som du arbetar och samtidigt får ersättning förbrukar du deltidsdagarna. De veckor som du är helt arbetslös används inte dessa deltidsdagar. När dina deltidsdagar är slut har du möjlighet att få ersättning för veckor när du är helt arbetslös under förutsättning att du har dagar kvar på din ersättningsperiod.

Mer om 75-dagarsregeln

Lyssna på A-kassepodden #1 "Hur fungerar 75-dagarsregeln?"

Nytt arbete mitt i veckan

Om ditt arbete börjar mitt i veckan är det enklast om du skriver antal arbetade timmar de dagar du arbetar. Fyll i arbetslös lördag och söndag (förutsatt att du inte arbetar då) så att du får ut den ersättning du har rätt till.

Arbete på timme

Timarbete Om du får ett timarbete ska du deklarera de timmar du arbetar på kassakortet. Kom i håg att deklarera allt arbete, även det du jobbar på helgen, kvällen eller natten.

Jourarbete Om du har ett jourarbete som löper under en hel natt ska du fylla i alla de timmar som du faktiskt har arbetat, oavsett lön.

Arbetat helt dygn Om du arbetat ett helt dygn ska du deklarera totalt 24 arbetade timmar på kassakortet. För dig som deklarerar papperskassakort innebär det att du måste deklarera arbete över flera dagar inom veckan trots att du bara har arbetat under ett dygn.

Arbete med fastställd sysselsättningsgrad/månadslön

Fyll i rutan sysselsättningsgrad

Om du har fastställd arbetstid ska du fylla i din sysselsättningsgrad på kassakortet. Jobbar du till exempel 75 procent så är det det du ska deklarera. Du ska endast fylla i sysselsättningsgraden och inte timmar - då redovisar du dubbel arbetstid. Det här gäller både om du arbetar på timme eller har månadslön.

Fyll i timmar som du jobbat extra

Om du jobbar timmar utöver din månadslön ska du fylla i din sysselsättningsgrad plus extra timmar på kassakortet.

Följer du inte samma schema?

Följer du inte samma schema? Jobbar du till exempel heltid en vecka och är ledig en vecka? Då ska du ändå fylla i din sysselsättningsgrad varje vecka, i detta fall 50 procent.

Sjuk eller föräldraledig från anställning med månadslön?

Fyll i din sysselsättningsgrad och kryssa också i sjukpenning eller föräldrapenning. Tycker du att det blir fel i förhållande till ditt schema ska du kontakta oss.

Så fyller du i när du har semester

Uppdrag

Om du tar uppdrag måste vi utreda om ditt sätt att ta och utföra arbete mest liknar en anställning eller om det är egen verksamhet för att veta om du har rätt till ersättning. Personer som bedriver egen verksamhet har inte rätt till någon ersättning så länge som verksamheten pågår.

Uppdrag

Hobby

Har du en hobby i form av hantverk, konstnärlig verksamhet eller annan fritidssysselsättning påverkar det i normalfallet inte din rätt till ersättning.

Om du däremot producerar alster och säljer dessa, eller om du gör avdrag i din självdeklaration för material och omkostnader i samband med verksamheten anses du ha en egen verksamhet och saknar då ersättningsrätt. Undantag: om du fått beslut från oss att din hobby är en bisyssla.

Förtroendeuppdrag

Har du ett politiskt förtroendeuppdrag som du får lön för ska det redovisas som arbete på kassakorten. Om du däremot får ett fast arvode för ditt uppdrag påverkar det vanligtvis inte din ersättningsrätt, men anmäl det för säkerhets skull till oss så att det blir rätt från början. Det går bra att ringa eller mejla.

Ideellt arbete

Ideellt arbete i förening

Att du arbetar ideellt i en förening utan vinstintresse är inget som hindrar dig från att få a-kassa. Men skulle ditt engagemang hindra dig från att ta arbete ska du fylla i "förhinder" på kassakorten de dagar det gäller, och skulle du få ersättning i form av lön ska arbetet deklareras på kassakorten.

God man, kontaktperson eller om du har fosterbarn

Är du till exempel god man eller kontaktperson, eller om du har fosterbarn räknas det inte som arbete och är därför inget som påverkar din rätt till a-kassa. Eftersom du inte har lön och uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka och ta arbete ska det inte deklareras på kassakorten. Men skulle ditt uppdrag vara så omfattande att du inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande har du dock inte rätt till ersättning.

Lärare

Hur du ska fylla i dina kassakort beror på vilken typ av lärartjänst du har.

Mer om hur du som lärare ska fylla i dina kassakort

Artistiska yrken

För musiker, sångare och andra med artistiska yrken ska den arbetade tiden som vanligt anges på kassakorten.

Du räknar själv ut hur många arbetade timmar gaget motsvarar. Dividera bruttogaget per vecka med 173 kronor. 173 kronor är ett schabloniserat timlönebelopp som fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Räknar du fram att det arbetade antalet timmar överstiger 40, ska de överskjutande timmarna deklareras på nästkommande kassakortsvecka.

Exempel Under en och samma vecka har du för två framträdanden fått 2 100 kronor i bruttogage. 2 100/173 kr = 12,1 timmar. Du fyller i 12 timmar på kassakortet för dessa båda framträdanden. Avrunda alltid till närmaste hel- eller halvtimme.

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 14 mars 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg