Arbete

Ordförklaringar

Om du är arbetslös och arbetar deltid eller på timme ska du tidrapportera den tid du arbetar. När du arbetar extra gäller den så kallade deltidsbegränsningen som innebär att du har rätt till 60 veckors ersättning i kombination med arbete.

Svartvit bild på leende man.

Information om arbete

Arbetsgivarintyg

Tidrapportera arbete

Det är viktigt att du meddelar oss att du börjat jobba. Börja med att fylla i formuläret Information om arbete i Mina sidor. Tidrapportera också i antalet arbetade timmar från första arbetsdagen. Arbetar du heltid under en längre period kan du sluta tidrapportera.

Allt arbete ska tidrapporteras, även om du jobbar på kvällar, nätter eller helger.

60 veckor i kombination med arbete

Du som arbetar på deltid har rätt att använda 60 veckor med ersättning i kombination med arbete.

Mer om 60-veckorsregeln

Nytt arbete mitt i veckan

Om ditt arbete börjar mitt i veckan är det enklast om du rapporterar antal arbetade timmar de dagar du arbetar. Fyll i Kan inte ta arbete lördag och söndag (förutsatt att du inte arbetar då) så att du får ut den ersättning du har rätt till.

Arbete på timme

Timarbete Om du får ett timarbete ska du tidrapportera de timmar du arbetar. Kom i håg att tidrapportera allt arbete, även det du jobbar på helgen, kvällen eller natten.

Jourarbete Om du har ett jourarbete som löper under en hel natt ska du tidrapportera alla de timmar som du faktiskt har arbetat, oavsett lön.

Arbetat helt dygn Om du arbetat ett helt dygn ska du tidrapportera totalt 24 arbetade timmar.

Arbete med fastställd sysselsättningsgrad/månadslön

Använd rutan sysselsättningsgrad Om du har fastställd arbetstid ska du fylla i din sysselsättningsgrad. Arbetar du till exempel 75 procent du rapporterar. Du ska endast fylla i sysselsättningsgraden och inte timmar - då redovisar du dubbel arbetstid. Det här gäller både om du arbetar på timme eller har månadslön.

Tidrapportera timmar som du jobbat extra Om du jobbar timmar utöver din månadslön ska du fylla i din sysselsättningsgrad plus extra timmar på tidrapporten.

Följer du inte samma schema? Arbetar du till exempel heltid en vecka och är ledig en vecka? Då ska du ändå fylla i din sysselsättningsgrad varje vecka, i detta fall 50 procent.

Sjuk eller föräldraledig från anställning med månadslön? Fyll i rutan sysselsättningsgrad och kryssa också i sjukpenning eller föräldrapenning. Tycker du att det blir fel i förhållande till ditt schema ska du kontakta oss.

Så fyller du i när du har semester

Uppdrag

Om du tar uppdrag måste vi först utreda om ditt sätt att ta och utföra arbete mest liknar en anställning eller företag. Kontakta oss så berättar vi mer.

Mer om uppdrag

Hobby

Har du en hobby i form av hantverk, konstnärlig verksamhet eller annan fritidssysselsättning påverkar det i normalfallet inte din rätt till ersättning.

Om du däremot producerar alster och säljer dessa, eller om du gör avdrag i din självdeklaration för material och omkostnader i samband med verksamheten anses du ha en egen verksamhet och saknar då ersättningsrätt. Undantag: om du fått beslut från oss att din hobby är en bisyssla.

Förtroendeuppdrag

Uppdrag med lön Har du ett politiskt förtroendeuppdrag som du får lön för ska du tidrapportera det som arbete.

Uppdrag med arvode Om du däremot får ett fast arvode för ditt uppdrag påverkar det vanligtvis inte din ersättningsrätt, men anmäl det för säkerhets skull till oss så att det blir rätt från början.

Ideellt arbete

Ideellt arbete i förening Ideellt arbete i en förening utan vinstintresse är inget som hindrar dig från att få a-kassa. Men skulle ditt engagemang hindra dig från att ta arbete ska du fylla i det på tidrapporten de dagar det gäller. Får du lön ska du fylla i arbete.

God man, kontaktperson eller fosterbarn Detta påverkar inte din rätt till a-kassa. Eftersom du inte har lön och uppdraget inte påverkar dina möjligheter att söka och ta arbete ska det inte tidrapporteras. Skulle ditt uppdrag vara så omfattande att du inte har tid att söka eller ta arbete har du inte rätt till a-kassa.

Lärare

Timanställd per klocktimme Om du får betalt per klocktimme ska varje arbetad timme tidrapporteras.

Betalt per arbetad lektion Får du betalt per arbetad lektion ska du ta reda på om det finns en omräkningsfaktor som din arbetsgivare använder. Om det gör det ska du räkna om antalet lektioner till timmar innan du fyller i tidrapporten.

Fastställd veckoarbetstid Tidrapportera den procentsats som du har lön för i rutan sysselsättningsgrad och eventuella extratimmar i rutan för timmar.

Mer om cirkelledare, universitetslärare, lektorer mf.l

Artistiska yrken

För musiker, sångare och andra med artistiska yrken ska den arbetade tiden tidrapporteras.

Så räknar du ut antal timmar Du räknar själv ut hur många arbetade timmar gaget motsvarar. Dividera bruttogaget per vecka med 173 kronor. 173 kronor är ett schabloniserat timlönebelopp som fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Räknar du fram att det arbetade antalet timmar överstiger 40, ska de överskjutande timmarna fyllas i på nästkommande veckas tidrapport.

Exempel Under en och samma vecka har du för två framträdanden fått 2 100 kronor i bruttogage. 2 100/173 kr = 12,1 timmar. Du fyller i 12 timmar på tidrapporten för dessa båda framträdanden. Avrunda alltid till närmaste hel- eller halvtimme.

Nytt arbete mitt i veckan?

Om du har fått ett arbete mitt i veckan och inte längre är arbetslös fyller du i "Kan inte ta arbete" på lördag och söndag.

Uppdaterad: 12 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!