Arbete

Ordförklaringar
mobiler

När man kombinerar a-kassa och arbete har man rätt till ersättning i 60 veckor. Börja med att fylla i formuläret Information om arbete i Mina sidor. Skicka in ett arbetsgivarintyg var sjätte månad.

4 snabba om tidrapporten

Grattis till jobbet!

 1. Fyll i formuläret Information om arbete i Mina sidor eller skicka in kopia på anställningsbevis.
 2. Tidrapportera arbetade timmar från första arbetsdagen.
 3. Arbetar man heltid under en längre period kan man sluta tidrapportera.
 4. Var sjätte månad begär man via Mina sidor att arbetsgivaren fyller i arbetsgivarintyg. 

Allt arbete ska tidrapporteras, även om du jobbar på kvällar, nätter eller helger.

60 veckor i kombination med arbete

När man arbetar har man rätt att använda 60 veckor med ersättning i kombination med arbete.

Mer om 60-veckorsregeln

Nytt arbete mitt i veckan

Om arbetet börjar mitt i veckan rapporterar man antal arbetade timmar med början den första anställningsdagen. Fyll i Kan inte ta arbete lördag och söndag så att rätt ersättning betalas ut. Om man har en timanställning och jobbar på helgen fyller man självklart i arbete även dessa dagar. Börjar anställningen en röd dag redovisar man arbete även den dagen.

Hur arbetar du?

Timavlönad/timanställd

Fastställd arbetstid/månadslön

Uppdrag

Hobby

Ideellt arbete

Förtroendevald

Lärare

Artistiska/konstnärliga yrken

Timavlönad/timanställd

 • Man rapporterar alla timmar man arbetar, även arbete på helgen, kvällen eller natten.
 • Om ett jourarbete löper under en hel natt ska man tidrapportera alla de timmar som man faktiskt har arbetat, oavsett lön.
 • Om man arbetat ett helt dygn ska man tidrapportera totalt 24 arbetade timmar.

Fastställd arbetstid/månadslön

 • Om man har fastställd arbetstid ska man fylla i anställningens omfattning, inte antal timmar - då redovisar man dubbelt. 
 • Arbetar man extra ska man fylla i både anställningens omfattning plus extra timmar på tidrapporten.
 • Om man har varierande schema, till exempel arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka. Då ska man ändå fylla i din anställningens omfattning varje vecka, i detta fall 50 procent.
 • Sjuk eller föräldraledig från anställning med månadslön? Fyll i anställningens omfattning och kryssa också i sjukpenning eller föräldrapenning. Kontakta oss om det blir fel i förhållande till schemat.

Så fyller man i när man är ledig eller har semester

Uppdrag

Om man tar uppdrag måste vi först utreda om sättet att ta och utföra arbete mest liknar en anställning eller företag. Kontakta oss så berättar vi mer.

Mer om uppdrag

Hobby

Har man en hobby i form av hantverk, konstnärlig verksamhet eller annan fritidssysselsättning påverkar det i normalfallet inte rätten till ersättning.

Om man däremot producerar alster och säljer dessa, eller om gör avdrag i självdeklarationen för material och omkostnader i samband med verksamheten anses man ha en egen verksamhet och saknar då ersättningsrätt. Undantag: om man fått beslut från oss att hobbyn är en bisyssla.

Ideellt arbete

 • Ideellt arbete i en förening utan vinstintresse är inget som hindrar från att få a-kassa. Skulle engagemanget hindra från att ta arbete ska man fylla i det på tidrapporten de dagar det gäller. Får man lön ska man fylla i arbete.
 • God man, kontaktperson eller fosterbarn påverkar inte rätten till a-kassa. Eftersom man inte har lön och uppdraget inte påverkar möjligheterna att söka och ta arbete ska det inte tidrapporteras. Skulle uppdraget vara så omfattande att man inte har tid att söka eller ta arbete har man inte rätt till ersättning.

Förtroendeuppdrag

 • Har man ett politiskt förtroendeuppdrag som man får lön för ska man tidrapportera det som arbete.
 • Om man ett fast arvode för uppdraget påverkar det vanligtvis inte ersättningsrätten, men anmäl det för säkerhets skull till oss så att det blir rätt från början.

Lärare

 • Om man får betalt per klocktimme ska varje arbetad timme tidrapporteras.
 • Får man betalt per arbetad lektion ska man ta reda på om det finns en omräkningsfaktor som arbetsgivaren använder. Om det gör det ska man räkna om antalet lektioner till timmar på tidrapporten.
 • Har man fastställd arbetstid ska man tidrapportera den procentsats som man har lön för i rutan för anställningens omfattning och eventuella extratimmar i rutan för timmar.

Mer om cirkelledare, universitetslärare, lektorer mf.l

Artistiska/konstnärliga yrken

För musiker, sångare och andra med artistiska yrken ska den arbetade tiden tidrapporteras.

Så räknar man ut antal timmar Dividera bruttogaget per vecka med 180 kronor. 180 kronor är ett schabloniserat timlönebelopp som fastställs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Räknar man fram att det arbetade antalet timmar överstiger 40, ska de överskjutande timmarna fyllas i på nästkommande veckas tidrapport.

Exempel Under en och samma vecka har du för två framträdanden fått 2 100 kronor i bruttogage. 2 100/180 kr = 11,7 timmar. Du fyller i 12 timmar på tidrapporten för dessa båda framträdanden. Avrunda alltid till närmaste hel- eller halvtimme.

 

Uppdaterad: 7 maj 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!