Föräldraledighet/VAB

Ordförklaringar

Föräldraledighet och VAB

Skulle ens barn bli sjukt tidrapporterar man föräldraledighet och ansöker om tillfällig föräldrapenning (VAB) från Försäkringskassan. Man får ingen ersättning från oss när man är hemma med sjukt barn, eftersom man då inte kan arbeta.

Till Mina sidor

Till Försäkringskassan

Uppdaterad: 26 februari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!