Föräldraledighet/VAB

Ordförklaringar

Föräldraledighet och VAB

Skulle ditt barn bli sjukt tidrapporterar du föräldraledighet på kassakorten och ansöker om tillfällig föräldrapenning (VAB) från Försäkringskassan. Du får ingen ersättning från oss när du är hemma med sjukt barn.

Uppdaterad: 26 juni 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg