Sjuk under arbetslösheten

Ordförklaringar

Om du blir sjuk under arbetslösheten ska tidrapportera det så att du får rätt ersättning – du kan inte ha a-kassa och sjukpenning för samma tid. Om du var sjuk innan du blev arbetslös räknar vi bort månader med mindre än 80 timmars arbete när vi räknar ut ersättningen.

Sök ersättning från Försäkringskassan

Om du är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan och få sjukpenning därifrån. Är du sjuk ska du ange sjuk i tidrapporten även om du inte får sjukpenning – ring oss om du är osäker. Skulle du vara sjuk en längre tid ska du också meddela din arbetsförmedlare. När du är sjuk ska du ange att du är sjuk hela dagen. För att vara sjuk på deltid krävs att en läkare sjukskrivit dig. Ring oss om du är sjukskriven på deltid så att vi kan informera dig om hur du ska tidrapportera.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning på en fjärdedel eller hälften ska inte ange sjuk i tidrapporten. Vi justerar din ersättning genom att sänka det antal timmar per vecka du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du är sjuk på halvtid kan du som mest söka 20 timmars arbete per vecka.

Sjuk på 3/4?

Har du sjuk- eller aktivitetsersättning på 3/4 har du inte rätt till ersättning. Detta eftersom du då inte kan ta arbete minst 17 timmar i veckan, vilket är ett av grundkraven för att få a-kassa.

Uppdaterad: 12 februari 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!