Sjuk under arbetslösheten

Ordförklaringar
sjuk man

Om du blir sjuk under arbetslösheten ska du ta med det på tidrapporten så att din ersättning blir rätt – man får inte ha a-kassa och sjukpenning för samma tid. Om man var sjuk före arbetslösheten räknas månader med mindre än 80 arbetade timmar inte med när vi beräknar den genomsnittliga inkomsten som ligger till grund för ersättningen.

Sök ersättning från Försäkringskassan

  • Om man blir sjuk under arbetslösheten ska man anmäla det till Försäkringskassan och ansöka om sjukpenning från dem. Anmäl och ansök här
  • All sjuktid ska redovisas på tidrapporten, även om man inte får sjukpenning – ring oss om du är osäker.
  • Skulle man vara sjuk en längre tid ska man dessutom meddela sin arbetsförmedlare.
  • När man är sjuk ska man ange sjuk hela dagen.
  • För att vara sjuk på deltid krävs sjukskrivning från läkare. Ring oss om du är sjuk på deltid för information om hur du ska tidrapportera.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Du som har sjuk- eller aktivitetsersättning på en fjärdedel eller hälften ska inte ange sjuk i tidrapporten. Vi justerar din ersättning genom att minska timmarna per vecka du står till arbetsmarknadens förfogande. Om du är sjuk på halvtid kan du som mest söka 20 timmars arbete per vecka.

Sjuk på 3/4?

Har du sjuk- eller aktivitetsersättning på 3/4 har du inte rätt till ersättning. Detta eftersom du då inte kan ta arbete minst 17 timmar i veckan, vilket är ett av grundkraven för att få a-kassa.

Uppdaterad: 28 juni 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!