Riskerar du att bli arbetslös?

Ordförklaringar

Det finns flera saker du kan göra redan nu för att förbereda dig om du skulle bli arbetslös. Följ vår checklista så går det snabbare att få ersättning.

Innan du slutar arbeta:

1. Räkna ut vad du kan få

2. Funderar du på att säga upp dig?

3. Har du inkomstförsäkring?

1. Räkna ut vad du kan få

Man kan som mest få 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättningen 760 kronor per dag.

 • Ersättningen grundas både på den arbetade tiden och den genomsnittliga inkomsten det senaste året.
 • Det är viktigt att man skickar in intyg på allt arbete under året, eftersom vi alltid slår ut ersättningen på 12 månader.

Räkna ut din ersättning här

2. Funderar du på att säga upp dig?

Man kan få ersättning om man säger upp sig. Det som händer är att man kan bli avstängd i 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 hela veckor. Sedan påbörjas ersättningsperioden som för alla andra med 6 dagars karens. Som mest kan man vara avstängd 5 dagar i veckan.

Giltiga skäl att få a-kassa direkt

 • Om man inte får lönen utbetald.
 • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt att dag- eller veckopendla eller att flytta med.
 • Om man blir sjuk av arbetet och om det är omöjligt med omplacering. 
 • Om man blivit mobbad eller trakasserad och att man inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering. 
 • Om ens partner som man har småbarn med har fått en tillsvidareanställning på annan ort och det inte går att pendla. 

Mer om egen uppsägning

3. Har du inkomstförsäkring?

Om man är med i ett Sacoförbund är oftast en extra inkomstförsäkring inkluderad i medlemsavgiften. Hur många dagar och hur mycket man kan få skiljer sig från förbund till förbund. Kontakta förbundet och stäm av.

Mer om inkomstförsäkring

När du slutat arbeta:

1. Registrera dig på arbetsförmedlingen

2. Anmäl bankkonto

3. Skaffa arbetsgivarintyg för 12 månader

3. Har du inte jobbat det senaste året?

1. Registrera dig på arbetsförmedlingen

Registrera dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen. Det är från detta datum som man kan ansöka om ersättning. Det går inte att registrera sig retroaktivt.

Vad ska jag skicka in?

Skriv in dig på arbetsförmedlingen här

2. Anmäl bankkonto

swedbank.se/kontoregister anmäler du till vilket bankkonto du vill ha ersättningen utbetald till. Man behöver inte ha ett konto i Swedbank. Gör det snabbt så att du slipper avier som kostar pengar att lösa ut.

3. Skaffa arbetsgivarintyg för 12 månader

 • I Mina sidor på sidan E-tjänster begär man att arbetsgivaren fyller i ett arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna . Detta gör man när anställningen är slut. 
 • Om arbetsgivaren eller du inte har BankID går det självklart bra att skriva ut intyget och ladda upp det i Mina sidor.

Har du fått ersättning från Försäkringskassan?

 • Om man haft föräldrapenning eller sjukpenning från Försäkringskassan under det senaste året behöver vi ha intyg med uppgift om vilket belopp som utbetalats.
 • Har man kombinerat arbete med ersättning från kan vi slå ihop det med din inkomst när vi räknar ut din a-kassa.

4. Har du inte jobbat det senaste året?

Om man varit föräldraledig på heltid, studerande på heltid, eller sjuk på heltid kan vi hoppa över den perioden. Vi behöver då arbetsgivarintyg för arbete längre bak i tiden.

Föräldraledig eller sjuk på heltid

 • Har man varit föräldraledig eller sjuk på heltid anger man vilken period det gäller i ansökan så hämtar vi uppgifterna direkt från Försäkringskassan.
 • Finns det minst 80 timmars arbete under en månad där man varit sjukskriven eller föräldraledig kan den månaden inte hoppas över. Då behöver vi intyg från Försäkringskassan som visar på bruttoersättning och tid. Vi kan slå ihop din lön med din ersättning från Försäkringskassan när vi räknar ut din a-kassa, vilket innebär att både genomsnittlig inkomst och arbetstid kan bli högre.

Studerande på heltid

 • Om man är över 25 år när man avslutar eller hoppas av heltidsstudierna får månaderna som man studerat hoppas över. Detsamma gäller om du är under 25 år och du någon gång innan dina studier arbetat heltid i minst 5 sammanhängande månader.
 • Har man varit studerande under de senaste 12 månaderna fyller man i formuläret Studieintyg i Mina sidor. Har man haft studiemedel från CSN där studietakt och studietid behöver man inte komplettera, annars skickar man med registreringsintyg där terminstider och studietakt framgår.

Mer om överhoppningsbar tid

 

Uppdaterad: 5 oktober 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!