Riskerar du att bli arbetslös?

Ordförklaringar

Det finns flera saker du kan göra redan nu för att förbereda dig om du skulle bli arbetslös. Följ vår checklista så går det snabbare att få ersättning.

Före du blir arbetslös:

Räkna ut vad du kan få

Du kan som mest få 910 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, därefter är maxersättningen 760 kronor per dag.

  • Ersättningen grundas både på din arbetade tid och din genomsnittliga lön det senaste året.
  • Det är viktigt att du skickar in intyg på allt arbete du haft under året, eftersom vi alltid slår ut ersättningen på 12 månader.
  • Har du kombinerat arbete med ersättning från Försäkringskassan ska du även skicka in intyg på bruttoersättning och tid.

Räkna ut din ersättning

Mer om ersättningen

Funderar du på att säga upp dig?

Även om man säger upp sig kan man få ersättning. Om man inte har en giltig anledning kan man bli avstängd i 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 hela veckor. Sedan påbörjas ersättningsperioden som för alla andra med 6 dagars karens. Som mest kan man vara avstängd 5 dagar i veckan och man ska tidrapportera under avstängningsperioden så att dagarna dras. 

Giltiga skäl att sluta ett arbete och få a-kassa direkt

I följande situationer får du säga upp dig utan att bli avstängd från ersättning:

  • Om du inte får din lön utbetald.
  • Om arbetsplatsen flyttar så långt att det är omöjligt för dig att dag- eller veckopendla eller att flytta med.
  • Om du blir sjuk av ditt arbete och om det är omöjligt med omplacering.
  • Om du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet och att man trots insatser inte lyckats komma tillrätta med problemen. Arbetsgivaren ska också sakna möjligheter till omplacering. 
  • Om ens partner som man har småbarn med har fått en tillsvidareanställning på annan ort och det inte går att pendla. 

Mer om egen uppsägning

Har du inkomstförsäkring?

Om du är med i ett Sacoförbund är oftast en extra inkomstförsäkring inkluderad i medlemsavgiften. Villkor och hur du ansöker skiljer sig från förbund till förbund. Kontakta ditt förbund och stäm av.

Mer om inkomstförsäkring

Skaffa BankID

För att kunna logga in på Mina sidor behöver man BankID. Det skaffar du via din internetbank. Din arbetsgivare kan också snabbast skicka in ditt arbetsgivarintyg om ni båda har e-legitimation.

Mer om Mina sidor och bankid

Jag kan inte använda Mina sidor

länkikon Mina sidor

länkikon arbetsgivarintyg.nu

När du slutat arbeta:

Registrera dig på arbetsförmedlingen

Din första arbetslösa vardag behöver du skriva in dig på arbetsförmedlingen för att registrera dig som arbetssökande. Det är från detta datum som du kan ansöka om ersättning. Det går inte att registrera sig retroaktivt.

Du kan antingen registrera dig genom att besöka arbetsförmedlingen eller med bankid på arbetsformedlingen.se

Vad ska jag skicka in?

länkikon Skriv in dig på arbetsförmedlingen här

 

Skaffa intyg för 12 månaders arbete

Vi slår alltid ut din inkomst på 12 månader när vi räknar ut din ersättning och därför är det viktigt att du skickar in arbetsgivarintyg från samtliga arbetsgivare.

Begär i Mina sidor att arbetsgivaren fyller i ett arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna när anställningen är slut. Om arbetsgivaren inte har e-legitimation går det självklart bra att skriva ut intyget och ladda upp det i Mina sidor.

Har du fått ersättning från Försäkringskassan?

Har du haft tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning från Försäkringskassan under det senaste året behöver vi även ha intyg med uppgift om vilket belopp som utbetalats. Har du kombinerat arbete med ersättning från kan vi slå ihop det med din inkomst när vi räknar ut din a-kassa.

länkikon Försäkringskassan

Har du inte jobbat det senaste året?

Om du före din arbetslöshet varit föräldraledig på heltid, studerande på heltid, eller sjuk på heltid kan vi då hoppa över den perioden. Vi behöver då arbetsgivarintyg för arbete längre bak i tiden.

Föräldraledig eller sjuk på heltid

Har du varit föräldraledig eller sjuk på heltid anger du vilken period det gäller i din ansökan så kan vi hämta uppgifterna direkt från Försäkringskassan.

Finns det minst 80 timmars arbete under en månad där du varit sjukskriven eller föräldraledig kan den månaden inte hoppas över. Då behöver vi intyg från Försäkringskassan som visar på bruttoersättning och tid. Vi kan slå ihop din lön med din ersättning från Försäkringskassan när vi räknar ut din a-kassa, vilket innebär att både genomsnittlig inkomst och arbetstid kan bli högre.

länkikon Försäkringskassan

Studerande på heltid

Om du är över 25 år när du avslutar eller avbryter dina heltidsstudier får månaderna som du studerat hoppas över. Detsamma gäller om du är under 25 år och du någon gång innan dina studier arbetat heltid i minst 5 sammanhängande månader.

Har du varit studerande under de senaste 12 månaderna fyller du i formuläret Studieintyg i Mina sidor. Har du haft studiemedel från CSN där studietakt och studietid behöver du inte komplettera, annars skickar du med registreringsintyg där terminstider och studietakt framgår.

Mer om överhoppningsbar tid

Uppdaterad: 4 juli 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!