Sök ersättning på nytt

Ordförklaringar
Pappa med barn

Om man fortsätter på sin gamla ersättningsperiod eller om man ska påbörja en ny beror på hur långt uppehållet varit och vad man gjort under avbrottet. 

Uppehåll kortare än ett år

Uppehåll längre än ett år

Arbetat utomlands?

Uppehåll kortare än ett år

Om det inte har gått mer än 364 kalenderdagar sedan man hade ersättning fortsätter man alltid på sin gamla ersättningsperiod om det har dagar kvar. 

  • Ingen ny karens
  • Samma ersättningsnivå.

Gör så här:

  1. Registrera dig på arbetsförmedlingen.
  2. Uppdatera dina uppgifter hos oss genom att fylla i Ansökan om ersättning i Mina sidor.
  3. Tidrapportera i Mina sidor

Man är själv ansvarig för alla uppgifter som du har lämnat till oss förut. Är det något som förändrats ska man anmäla det till oss direkt. Vi kontrollerar först i efterhand om du haft rätt till din ersättning.

Uppehåll längre än ett år

Om det var 365 dagar eller mer sedan man fick ersättning och om avbrottet beror på att man arbetat, varit utomlands, haft semester eller bara varit hemma ska man påbörja en ny ersättningsperiod.

  • Man måste klara arbetsvillkoret på nytt.
  • Perioden inleds med sex karensdagar.
  • Vi fattar nytt beslut om ersättning.

Om man under uppehållet har varit föräldraledig, sjuk på heltid eller om man studerat på heltid kan uppehållet hoppas över och vi kan återknyta till den gamla ersättningsperioden och behålla villkoren för ersättningen.

Arbetat utomlands?

Har man helt eller delvis arbetat utomlands under uppehållet kan andra regler gälla. Arbete inom EU/EES eller i Schweiz ska intygas med särskilda intyg och kan oftast tillgodoräknas i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Arbete i övriga världen kan bara i undantagsfall tillgodoräknas.

Allt om arbete utomlands här

Uppdaterad: 25 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!