Vad ska jag skicka in?

Ordförklaringar
vad ska jag skicka in

Har man arbetat heltid räcker det i de flesta fall med arbetsgivarintyg för det senaste året. Har man varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid behöver vi oftast gå längre tillbaka i tiden för att se att man uppfyllt villkoren för a-kassa. Ladda upp alla handlingar i Mina sidor.

Vad har du gjort det senaste året?

Anställd

Företagare

Studerat

Föräldraledig

Sjuk

Annat

Anställd

 • Fyll i Sök ersättning i Mina sidor.
 • Begär arbetsgivarintyg för de 12 senast arbetade månaderna via Mina sidor.
 • Har du sagt upp dig? Svara på frågor om egen uppsägning i Mina sidor.
 • Har du ett företag? Har du haft ett företag vid sidan om din anställning ska du fylla i Frågor för företagare i Mina sidor.
 • Har du haft ett extraarbete? Om du vid sidan om ditt heltidsarbete jobbat extra utreder vi om det räknas som bisyssla. Skicka in ett arbetsgivarintyg även för ditt extraarbete. Mer om bisyssla och vilka intyg vi behöver.
 • Jobbat utomlands? Har du arbetat utomlands hittar du information på vår sajt www.aea.se/utland

Företagare

 1. Fyll i Sök ersättning i Mina sidor.
 2. Fyll i Frågor för företagare i Mina sidor.

Mer om företag

Studerat

 1. Fyll i Sök ersättning i Mina sidor.
 2. Begär arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med. Vi slår ut din inkomst på tolv månader så det är viktigt att du skickar in intyg på alla arbeten.
 3. Fyll i Studieintyg i Mina sidor om du har studerat det senaste året. Om du inte har haft studiemedel från CSN ska du även bifoga ett registreringsintyg från studieanordnaren som styrker terminstider.

Föräldraledig

 1. Fyll i en Sök ersättning i Mina sidor.
 2. Ange datum i din ansökan Har du varit föräldraledig på heltid räcker det med att du anger vilka datum det gäller när du söker ersättning.
 3. Begär arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader i Mina sidor. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de månader som du arbetat. Även sommarjobb och extrajobb räknas med.
 4. Jobbat och fått föräldrapenning? Har du kombinerat arbete med föräldrapenning ska du skicka in intyg från Försäkringskassan där det framgår hur mycket ersättning du har fått före skatt. Vi har möjlighet att slå ihop din inkomst och din föräldrapenning när vi räknar ut din a-kassa.

Mer om föräldraledighet 

Sjuk

 1. Fyll i Sök ersättning i Mina sidor.
 2. Begär Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader i Mina sidor. Om du inte arbetat det senaste året ska du skicka intyg för de tolv senaste månader som du arbetat.
 3. Ange i ansökan att du varit sjuk. Har du inte fått sjukpenning skickar du in kopia på ditt läkarintyg där det framgår när du varit sjukskriven.

Annat

 1. Fyll i Sök ersättning i Mina sidor.
 2. Begär Arbetsgivarintyg för 12 arbetade månader i Mina sidor. 
 3. Ange vad du har gjort. För att kunna få ersättning måste man ha arbetat minst 6 månader, minst 80 timmar per kalendermånad under det senaste året.

Ansök och ladda upp handlingar i Mina sidor

I Mina sidor söker du ersättning, skickar in din tidrapport varje vecka, ser dina beslut och utbetalningar. Du kan skicka meddelanden och ladda upp dokument. 

Till Mina sidor

Kan du inte använda Mina sidor? Klicka här

Om du väljer att posta så ska du skicka handlingarna för inskanning till:

Akademikernas a-kassa

FE 55

930 88 Arjeplog

Inkomstförsäkringen då?

Ersättning från inkomstförsäkringen utöver a-kassan ansöker man om separat. Det är vi som fattar beslut om ersättningsnivå och fackförbundets försäkringsbolag som betalar ut ersättningen. Vi betalar ut ersättning upp till 80 procent av maximalt 25 025 kronor.

Läs mer om hur du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen här

Uppdaterad: 25 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!