Arbetsförmedlingen

Ordförklaringar

För att vi ska kunna betala ut ersättning måste du gå på dina bokade möten och söka jobb aktivt. Arbetsförmedlingen hjälper dig i ditt jobbsökande och följer också upp vilka du har sökt. Skulle du missa ett möte hos arbetsförmedlingen eller inte söka jobb hör de av sig till oss. Vi kontaktar alltid dig om vi har fått ett meddelande av arbetsförmedlingen.

Vad ingår i att söka jobb?

De allra flesta söker jobb i tillräcklig omfattning. För att inte ersättningen ska påverkas är det viktigt att man gör detta:

  • Aktivt söka lämpliga arbeten.
  • Medverka vid upprättandet av en handlingsplan.
  • Rapportera sina aktiviteter till arbetsförmedlingen senast den 14 varje månad.
  • Gå på bokade möten och hålla kontakten med arbetsförmedlingen eller deras samarbetspartners.
  • Söka anvisade arbeten.

Vad händer om jag missar ett möte eller inte söker jobb?

Vi hör alltid av oss till dig om arbetsförmedlingen kontaktar oss. Du får ange dina skäl och vi utreder sedan om det påverkar din ersättning eller inte.

Din ersättning påverkas så här

Första gången får du en varning.
Andra gången blir du avstängd från ersättning 1 dag.
Tredje gången blir du avstängd från ersättning 5 dagar.
Fjärde gången blir du avstängd från ersättning 10 dagar.
Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

 

Uppdaterad: 24 april 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!