Du och Arbetsförmedlingen

Ordförklaringar

För att kunna få ersättning måste du vara registrerad hos Arbetsförmedlingen - skriv därför in dig första dagen du är arbetslös. Under arbetslösheten är det viktigt att du söker arbete aktivt och rapporterar vilka jobb du sökt till Arbetsförmedlingen. Rapporten ska lämnas mellan den 1:a och den 14:e varje månad. Lämnar du ingen rapport får vi ett meddelande av arbetsförmedlingen och vi utreder din ersättningsrätt.

Skriv in dig första arbetslösa dagen

För att kunna få ersättning från a-kassan måste du vara registrerad på Arbetsförmedlingen. Logga in med BankID* och skriv in dig.

Skriv in dig på arbetsformedlingen.se

*Om du saknar BankID måste du besöka en arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen för att bli registrerad.

Sök arbete aktivt

Det är viktigt att du söker arbete aktivt. För att du ska kunna få rätt stöd av arbetsförmedlingen behöver de veta vilka jobb du har sökt och vad mer du har gjort för att få ett nytt jobb. Tillsammans med din handlingsplan blir aktivitetsrapporten ett bra underlag när du och en arbetsförmedlare planerar för hur du ska få ett jobb.

Skulle du inte söka arbete tillräckligt aktivt skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss och vi utreder din ersättningsrätt.

Mer om meddelanden

Rapportera dina aktiviteter senast den 14 varje månad

För att det inte ska bli något avbrott i din ersättning ska du rapportera dina jobbsökaraktiviteter till arbetsförmedlingen senast den 14:e varje månad.

Mer om aktivitetsrapporten

Läs mer i Arbetsförmedlingens broschyr Aktivitetsrapport för din skull

Uppdaterad: 20 mars 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!