Aktivitetsrapport

Ordförklaringar

Varje månad rapporterar du som är arbetslös till Arbetsförmedlingen vilka jobb man har sökt och vilka aktiviteter man genomfört för att få ett arbete.

Anledningen till att du ska aktivitetsrapportera är att du ska kunna få rätt stöd och tillsammans med din planering blir aktivitetsrapporten ett bra underlag för ditt arbetssökande.

Mer om din aktivitetsrapport

Uppdaterad: 26 juni 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!