Aktivitetsrapport

Ordförklaringar

Varje månad rapporterar du som är arbetslös till Arbetsförmedlingen vilka jobb man har sökt och vilka aktiviteter man genomfört för att bryta arbetslösheten.

Anledningen till att du ska aktivitetsrapportera är att du ska kunna få rätt stöd och tillsammans med din handlingsplan blir aktivitetsrapporten ett bra underlag för ditt arbetssökande.

Mer om din aktivitetsrapport

Uppdaterad: 16 juni 2017
Sidansvarig: Annika Stenberg