Meddelanden

Ordförklaringar

Om du missar att lämna in din aktivitetsrapport i tid får vi på ett så kallat meddelande från arbetsförmedlingen. Vi utreder vad som hänt och beslutar sedan om det ska påverka din arbetslöshetsersättning. 

Vi kontaktar alltid dig

Om din arbetsförmedlare anser att du inte skött ditt arbetssökande på rätt sätt kan du bli avstängd från arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss om vad som hänt. Vi hör alltid av oss till dig innan vi fattar beslut.

Vad är aktivt arbetssökande?

För att du ska räknas som arbetssökande ska du söka arbete aktivt och stämma av dina aktiviteter med din arbetsförmedlare. Det som krävs av dig är att du  

  • samarbetar med din arbetsförmedlare kring din Planering (tidigare handlingsplan),
  • lämnar in din aktivitetsrapport i tid,
  • håller kontakten med arbetsförmedlingen på de sätt och tider de har bestämt,
  • söker de arbeten som arbetsförmedlingen anvisar och
  • söker arbeten på egen hand.

Så här påverkas din a-kassa

Så här påverkas din ersättning om du inte sköter ditt arbetssökande på det sätt som krävs:

  1. Första gången får du en varning.
  2. Andra gången blir du avstängd från ersättning i 1 dag.
  3. Tredje gången blir du avstängd från ersättning i 5 dagar.
  4. Fjärde gången blir du avstängd från ersättning i 10 dagar.
  5. Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Avstängningstiden räknas från och med den dag som arbetssökandet misskötts. Som avstängningsdag räknas en dag som du arbetar eller är arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen. Om du till exempel blir sjuk eller av någon annan anledning inte har ansöker om ersättning så skjuts dina avstängningsdagar framåt. Om du inte har hunnit få samtliga avstängningsdagar när det gått 112 kalenderdagar så är din avstängningstid ändå avklarad.

 

Uppdaterad: 14 maj 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!