Meddelanden

Ordförklaringar

Skulle du som har a-kassa missa att lämna in din aktivitetsrapporten i tid, får vi på Akademikernas a-kassa ett meddelande om det. Vi utreder vad som hänt och beslutar sedan om det ska påverka din arbetslöshetsersättning. 

Aktivt arbetssökande

För att du ska kvala in som arbetssökande ska du söka arbete aktivt och stämma av dina aktiviteter med din arbetsförmedlare. Det som krävs av dig är att du  

  • samarbetar med din arbetsförmedlare kring din personliga handlingsplan,
  • lämnar in din aktivitetsrapport i tid,
  • håller kontakten med arbetsförmedlingen på de sätt och tider de har bestämt,
  • söker de arbeten som arbetsförmedlingen anvisar och
  • söker arbeten på egen hand.

Vad kan hända?

Om du inte skött ditt arbetssökande på rätt sätt kan du bli avstängd från arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss om det och vi hör alltid av oss till dig innan vi fattar beslut.

Så här påverkas din ersättning om du inte sköter ditt arbetssökande på det sätt som krävs:

  1. Första gången får du en varning.
  2. Andra gången blir du avstängd från ersättning i 1 dag.
  3. Tredje gången blir du avstängd från ersättning i 5 dagar.
  4. Fjärde gången blir du avstängd från ersättning i 10 dagar.
  5. Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Avstängningstiden räknas från och med den dag som arbetssökandet misskötts. Som avstängningsdag räknas en dag som du arbetar eller är arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen. Om du till exempel blir sjuk eller av någon annan anledning inte har ansöker om ersättning så skjuts dina avstängningsdagar framåt. Om du inte har hunnit få samtliga avstängningsdagar när det gått 112 kalenderdagar så är din avstängningstid ändå avklarad.

 

Tyck till


Vi på webbredaktion läser alla kommentarer och de är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete. Dina kommentarer publiceras inte på sidan. Du kommer inte att få svar på din kommentar.

Tipsa en vän

Uppdaterad: 27 oktober 2016
Sidansvarig: Annika Stenberg