Föräldraledig

Ordförklaringar
Bild på pappa som städar med två barn

För att ha rätt till ersättning måste man söka och vilja kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka. Barnomsorgen måste därför vara ordnad så att man kan ta ett jobb. Om barnomsorgen är kommunal eller om exempelvis farföräldrar eller en granne kan rycka in har ingen betydelse.

Ange om du söker hel- eller deltidsarbete

Meddela både oss och Arbetsförmedlingen om du söker heltidsarbete eller deltidsarbete. 

Söker du deltidsarbete? Har man tänkt att man endast vill och kan arbeta deltid framöver så kanske det inte finns någon tid för oss att ersätta. Testa vår dagberäknare. Ange "Kan inte ta arbete" de timmar du kommer att ta ut föräldrapenning. 

Tidrapportera föräldraledig

Tidrapportera föräldraledighet i Mina sidor om du vill vara föräldraledig på deltid när du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även garantidagar.

Föräldraledig på heltid

Avanmäl dig från arbetsförmedlingen om du ska vara föräldraledig på heltid en längre period. Är du föräldraledig kortare tid än 12 månader fortsätter du på din påbörjade period. Om du har varit föräldraledig längre än ett år kan du också fortsätta på samma period om barnet är under två år eller om du har tagit ut föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Skulle ditt barn bli sjukt ska du tidrapportera föräldraledighet i Mina sidor och ansöka om tillfällig föräldrapenning (VAB) från Försäkringskassan.

Föräldraledighet på helgen påverkar inte a-kassan

Tar du ut föräldrapenning på helgen påverkar det inte ersättningen du får från a-kassan. Men det är viktigt att du tidrapporterar föräldrapenning så att din redovisning hos oss stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan om du har frågor om vilka regler som gäller om att ta ut föräldrapenning på helgen.

externlänkikon Försäkringskassan

Exempel

Nina söker jobb i veckorna och tar ut föräldrapenning på helgen. I Mina sidor tidrapporterar hon arbetslös måndag – fredag och föräldrapenning lördag och söndag.

Uppdaterad: 9 januari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!