Om dagarna tar slut

Ordförklaringar

När det är 50 dagar kvar av din period prövar vi om du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Om du inte har det kan du delta i Jobb- och utvecklingsgarantin och få ersättning av Försäkringskassan och då är det viktigt att du fortsätter vara medlem hos oss.

50 dagar kvar - vi tittar på ditt ärende

När du använt alla dina 300 (450 för dig med barn under 18 år) ersättningsdagar och innan dess inte på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor upphör din rätt till ersättning från oss. Vi informerar dig när färre än 50 dagar återstår av din ersättningsperiod ifall du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. Det är därför viktigt att du löpande skickar in arbetsgivarintyg om du har arbetat.

Till arbetsgivarintyg.nu

Ny ersättningsperiod inleds med 6 karensdagar 

Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor har du rätt till ännu en ersättningsperiod. Den nya perioden inleds med sex karensdagar.

Dagpenningen i den nya perioden blir antingen 65 procent av din gamla dagpenninggrundande inkomst eller 80 procent av din senaste dagpenninggrundande inkomst beroende på vad som blir bäst för dig och hur många perioder du har fått. Om 80 procent skulle vara mest fördelaktigt innebär det att vi också räknar om din genomsnittliga arbetstid, vilket kan påverka antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har frånvaro. 

Inget arbetsvillkor - kontakta din arbetsförmedlare

Skulle du inte ha arbetat tillräckligt meddelar vi dig det. Du behöver då omedelbart ta kontakt med din arbetsförmedlare för att diskutera om du ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin. Ett deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin beslutas av arbetsförmedlingen och ger dig rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet betalas liksom arbetslöshetsersättning ut i en dagersättning (max 760 kronor) och motsvarar 65 procent av den genomsnittliga inkomst vi räknat fram. Viktigt är att detta bara gäller under förutsättning att du fortsätter att vara medlem hos oss

Till arbetsförmedlingen

Förälder?

Har du barn under 18 år samkör vi våra system med Försäkringskassans när dina 300 dagar är slut. Du får du automatiskt 150 extra dagar med kompensationsnivå 65 procent av din inkomst. Mer om kompensationsnivå

Ny ersättningsnivå?

Om man arbetar så mycket under arbetslösheten att man klarar arbetsvillkoret på nytt kan man ha rätt till ännu en ersättningsperiod om den första tar slut.

Ersättningen per dag i den nya perioden blir antingen:

  • 65 procent av den gamla genomsnittliga inkomsten
  • eller 80 procent av den senaste genomsnittliga inkomsten.

Vi väljer självklart det alternativ som blir bäst för dig. Om 80 procent är mest fördelaktigt räknas även den genomsnittliga arbetstiden om, vilket kan påverka antalet ersättningsdagar per vecka för den som deltidsarbetar eller har annan frånvaro.

Uppdaterad: 4 juli 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!