Rapportera aktiviteter

Ordförklaringar
Kalender 14:e

Rapportera dina aktiviteter senast den 14 varje månad till arbetsförmedlingen. Om rapporten inte kommer in i tid så skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss. Vi hör alltid av oss till dig om vi får ett meddelande och utreder sedan om din ersättning påverkas.

Rapportera senast den 14:e

Senast den 14:e varje månad loggar du in på arbetsförmedlingens webb och rapporterar månadens jobbsökaraktiviteter.

Rapportera dina aktiviteter

Varför måste man aktivitetsrapportera?

För att man ska kunna få rätt stöd av arbetsförmedlingen behöver de veta vilka jobb man har sökt och vad mer man har gjort för att få ett nytt jobb. Tillsammans med planeringen blir aktivitetsrapporten ett bra underlag när man med arbetsförmedlaren tar fram en plan för att hitta ett nytt jobb

Läs mer i Arbetsförmedlingens broschyr Aktivitetsrapport för din skull

Vad händer om man missar rapporten?

Om man missar att rapportera sina aktiviteter så får vi ett meddelande av Arbetsförmedlingen. Vi hör alltid av oss till dig om vi får ett meddelande.

Om det är första gången som man har missat att skicka in en aktivitetsrapport får man en varning och utbetalningen av ersättningen påverkas inte.

Skulle det hända fler gånger påverkas din ersättning så här:

2:a gången: Du stängs av från ersättning 1 dag.

3:e gången: Du stängs av från ersättning 5 dagar.

4:e gången: Du stängs av från ersättning i 10 dagar.

5:e gången: Du förlorar rätten till ersättning tills du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

 

Uppdaterad: 1 juni 2018
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!