Rapportera aktiviteter

Ordförklaringar
Kalender 14:e

I början av varje månad måste man rapportera sina jobbsökaktiviteter på arbetsförmedlingens hemsida. Om rapporten inte kommer in i tid så skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss.

Rapportera i början av månaden

Logga in på arbetsförmedlingens webb i början av varje månad och rapportera föregående månads jobbsökaraktiviteter. Senast den 14:e måste rapporten vara inskickad.

Rapportera dina aktiviteter

Varför måste man aktivitetsrapportera?

För att man ska kunna få rätt stöd av arbetsförmedlingen behöver de veta vilka jobb man har sökt och vad mer man har gjort för att få ett nytt jobb. Tillsammans med planeringen blir aktivitetsrapporten ett bra underlag när man med arbetsförmedlaren tar fram en plan för att hitta ett nytt jobb

Här kan du aktivitetsrapportera och läsa mer om hur och varför man aktivitetsrapporterar.

Vad händer om man missar rapporten?

Om man missar att rapportera sina aktiviteter så får vi ett meddelande av Arbetsförmedlingen. Vi hör alltid av oss om vi får ett meddelande. 

Du kan lämna dina synpunkter på meddelandet här

Om det är första gången som man har missat att skicka in en aktivitetsrapport får man en varning och utbetalningen av ersättningen påverkas inte.

Skulle det hända fler gånger påverkas ersättningen så här:

2:a gången: Avstängning från ersättning 1 dag.

3:e gången: Avstängning från ersättning 5 dagar.

4:e gången: Avstängning från ersättning i 10 dagar.

5:e gången: Man förlorar rätten till ersättning tills man har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

 

Uppdaterad: 22 februari 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!