Meddelanden

Ordförklaringar

Om man missar att lämna in aktivitetsrapporten i tid får vi på ett meddelande från arbetsförmedlingen. Vi utreder vad som hänt och beslutar om det ska påverkar arbetslöshetsersättningen. 

Vi kontaktar alltid dig

Om arbetsförmedlaren anser att man inte skött arbetssökandet på rätt sätt kan man bli avstängd från arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen skickar ett meddelande till oss om vad som hänt. Vi hör alltid av oss innan vi fattar beslut.

Vad är aktivt arbetssökande?

För att man ska räknas som arbetssökande ska man söka arbete aktivt och stämma av aktiviteterna med arbetsförmedlaren. Det som krävs är att man:  

  • samarbetar med arbetsförmedlaren kring Planeringen (tidigare handlingsplan),
  • lämnar in sin aktivitetsrapport i tid,
  • håller kontakten med arbetsförmedlingen på de sätt och tider de har bestämt,
  • söker de arbeten som arbetsförmedlingen anvisar och
  • söker arbeten på egen hand.

Så här påverkas din a-kassa

Så här påverkas ersättningen om man inte sköter ditt arbetssökande på det sätt som krävs:

  1. Första gången får man en varning.
  2. Andra gången blir man avstängd från ersättning i 1 dag.
  3. Tredje gången blir man avstängd från ersättning i 5 dagar.
  4. Fjärde gången blir man avstängd från ersättning i 10 dagar.
  5. Femte gången förlorar man rätten till ersättning tills man uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Avstängningstiden räknas från och med den dag som arbetssökandet misskötts. Som avstängningsdag räknas en dag som man arbetar eller är arbetslös och anmäld på arbetsförmedlingen. Om man till exempel blir sjuk eller av någon annan anledning inte har ansökt om ersättning så skjuts avstängningsdagarna framåt. Om man inte har hunnit få samtliga avstängningsdagar när det gått 112 kalenderdagar så är avstängningstiden ändå avklarad.

Du kan lämna dina synpunkter på meddelandet här

Uppdaterad: 20 juni 2019
Sidansvarig: Annika Stenberg
Fråga oss!